Bestyrelse

Bestyrelsen består fra d. 23. oktober 2021 af otte passionerede madkundskabslærere, der er valgt blandt foreningens medlemmer.

Q

Lone Carlson

Lone Carlson er bosat i Faxe på Sydsjælland. Her bor hun i et stort gammelt hus i et bofællesskab med sin mand, ældste søn og svigerdatter. Parrets yngste søn er udeboende.  Lone er uddannet på Vordingborg Seminarium, hvorfra hun også hvervedes til den hedengangne Hjemkundskabslærerforeningen. Hun vakte, sammen med to medstuderende, liv i Storstrøms amt og blev formand for bestyrelsen. Da amterne nedlagdes og overgik til Regionsbestyrelser fratrådte Lone for at indgå i hovedstyrelsen som dennes kasserer, pr. 1. januar 2007. Pr. 1. januar 2013 overtog hun formandsposten. Året efter fik foreningen nyt navn og hedder således nu Foreningen for Madkundskab.

Lone har linjefag i hjemkundskab, samfundsfag, historie og dansk.

Som formand er man født ind i forretningsudvalget. Herudover er Lone foreningens repræsentant hos de faglige foreninger under dlf. Desuden varetager hun opgaven som foreningens talsmand og kommunikerer med pressen, ministeriet samt varetager andre forefaldende opgaver eller uddelegerer disse.

Lone anser foreningens fornemste opgave som at være forkæmper for madkundskabsundervisernes vilkår ude på skolerne. Herudover mener Lone også, at foreningen skal bidrage til efter- og videreuddannelse af underviserne og i forbindelse hermed tilbyde minimum et landskursus og/eller en konference om året. Derudover er det vigtigt  at være med i de netværk, der dannes i og omkring madkundskabsfaget og dets undervisere. Foreningen skal følge trends og forskning og formidle det via artikler på  hjemmesiden.

“Som undervisere vil vi bidrage til, at børn påny opdager glæden ved at lave mad og samtidig tilegner sig viden om råvarer, sundhed madlavning og madkultur. Vi vil, i al beskedenhed, skabe madmod og gøre den nye generation klog på det, der i yderste konsekvens kan sikre menneskehedens overlevelse; ordentlig mad…”

Formand

Lone Carlson

Vivede Møllehuse 13
4640 Fakse
Tlf.: 23964848
Email: 
formanden@madkundskab.nu

Q

Nina Balling

Nina Balling er uddannet lærer i 2014 med linjefag i hjemkundskab, dansk (indskoling og mellemtrin) og historie. Nina arbejder på Gyvelhøjskolen i Galten, hvor hun underviser 6. årgang og valgholdet i madkundskab. Hun bor i hjertet af Aarhus sammen med sin mand og sin gravhund.

Udover sit daglige virke som lærer i folkeskolen, har Nina også undervist lærerstuderende i madkundskab på VIA University College – Læreruddannelsen i Aarhus. Derudover er hun beskikket censor i madkundskab på læreruddannelsen. Nina mener, at det giver en rigtig god sammenhæng både at undervise på læreruddannelsen og at være censor og undervise i folkeskolen. På den måde kan hun koble den nyeste forskning med den praksis, hun befinder sig i hver dag. Netop denne kobling er hun særlig optaget af. Dette bruger Nina også i sin madkundskabsundervisning i folkeskolen, hvor hun er lægger vægt på at skabe en god kobling mellem teori og praksis. Sammenhængen mellem teori og praksis, mener Nina, er enestående for faget madkundskab.

Hun udarbejder også undervisningsmaterialer til Alineas madkundskabsportal og sin egen hjemmeside skoleskabet.dk

Næstformand

Nina Balling

Tlf.: 29908291
Email:
region-midtjylland@madkundskab.nu

Q

Christine Bendix

Christine Bendix er uddannet folkeskolelærer med fagene: hjemkundskab, idræt, dansk og matematik. Herudover har hun en kandidat i Læring og Forandringsprocesser fra Aalborg Universitet.
Christine bor i København og arbejder som lærer på Skolen i Sydhavnen.
Christine har bl.a udarbejdet undervisningsmateriale for Fødevarestyrelsen to gange og arbejdet for Madkulturen i forbindelse med to af deres projekter. Herudover har Christine siddet som repræsentant for foreningen i forbindelse med udarbejdelsen af Faghæftet for madkundskab 2019, og hun er beskikket censor i madkundskab på læreruddannelsen.
Christine interesserer sig for børn og deres læring – herunder især den læring og dannelse, der sker hos børnene, når det gælder mad og sundhed generelt set. 

Christine er foreningens kontaktperson til Go’Cook, Madskoler og Madkulturen.

Sekretær

Christine Bendix

Toftegårds Allé 45, 2.TV
2500 Valby
Tlf.: 40324084
Email: 
sekretaeren@madkundskab.nu

Q

Camilla Faurskov

Camilla Faurskov er tiltrådt bestyrelsen i Foreningen for Madkundskab pr. 1. januar 2021. Hun bor i Odense, men er oprindeligt fra trekantsområdet. Hun repræsenterer region Fyn.

Camilla har linjefag i matematik og historie, og blev færdig i 2000 fra Skårup Seminarium på Sydfyn. Hun har undervist i madkundskab i omkring 16 år.

I 2005 besluttede Camilla sig for at læse en bachelor i ernæring og sundhed med speciale i ernæring og fysisk aktivitet. Det har bragt hende forbi Odense Kommune som konsulent samt underviser på SOSU-skolerne. Siden 2011 har hun været tilbage i folkeskolen, men returnerer på ny som underviser af SOSU´erne i foråret 2021.

Camilla har også haft sin egen webshop, hvor hun solgte kageudstyr. Hendes helt store interesse er nemlig at bage. Hun er ret skrap til ”den fagre nye verden” og vil derfor indgå i et team med Nina Balling som foreningens SoMe-eksperter.

Bestyrelsesmedlem

Camilla Faurskov

Jægerbakken 7
5260 Odense S
Tlf.: 29769595
Email:
region-fyn@madkundskab.nu

Q

Sanne Würtz

Sanne Würtz bor i Aalborg og er her ansat på Sct. Mariæ Skole.
Sanne har linjefag i hjemkundskab og biologi, men underviser foruden i dansk, kristendomskundskab og idræt.
Sanne mener, at madkundskab er skolens vigtigste fag og benytter gerne enhver anledning til at udtrykke sin mening overfor elever, forældre og kolleger.Faget burde have meget større prioritet. “Hvis ikke vi får noget at spise, så kan vi heller ikke lære noget/gøre noget.” Derfor er faget utrolig vigtig for alle. Madkundskab er i den grad et fag, der er forbundet med næsten alle andre af skolen fag, og det giver gode muligheder for sammenhæng og samarbejde, da madkundskab relaterer til læringens mange sider, og den faglige viden knyttet sammen med mange andre fag.
Sanne fortæller, at Foreningen for Madkundskab har givet hende utrolig meget som faglærer i faget, og at hun sidder med i bestyrelsen, fordi hun gerne være med til at videregive og udvikle noget af alt det, hun har haft glæde af som lærer. “Det er for mig en spændende udfordring at få lov at være en del af hovedstyrelsen.”

Bestyrelsesmedlem

Sanne Würtz

Th. Staunings Vej 54
9210 Aalborg SØ
Tlf.: 24852412
Email:
region-nordjylland@madkundskab.nu

Q

Jonas Borg

Jonas Borg er fra Vejle omegnen og bor i Vejle. Jonas har linjefag i madkundskab, biologi, natur & teknologi samt håndværk og design, derudover er Jonas også uddannet kok. Til daglig underviser Jonas på Skibet Skole lidt uden for Vejle, hvor han primært  underviser på mellemtrinnet i fagene madkundkskab og natur & teknologi.
Jonas har tidligere været ansat som timelærer på kokkeskolen Hanseberg i Kolding. Derudover har Jonas også haft censorvirke på grundforløbet: “Mad til mennesker” på Syddansk Erhvervsskole samt censorvirke på hovedforløb 1 og 2 på kokkeuddannelsen. Foruden fagenes kompetenceområder underviser Jonas ud fra den betragtning, at hans elever skal opleve sig ligeværdige, medansvarlige og robuste. 

Bestyrelsesmedlem

Jonas Borg

Tlf.: 61602196
Email:
region-sydjylland@madkundskab.nu

Q

Kathrine Roed Reimers

Kathrine Roed Reimers er siden 28. November 2020 konstitueret ind i Foreningen for Madkundskabs bestyrelse som suppleant. Hun er 39 år og bosiddende i Børkop.

Kathrine startede som 14-årig som arbejdspige i en bagerforretning, og fortsatte med det gennem gymnasie-tiden. Efter gymnasiet tog hun køkkenlederuddannelsen på Århus Husholdningsskolen. Hun arbejdede som sådan i en årrække, fik et barn og vendte efterfølgende retur til sin bagerforretning for at blive butikschef. Det var hun i henved 10 år, inden hun hoppede videre til læreruddannelsen. Gennem uddannelsesperioden har hun haft job på Skolen for Gastronomi, Musik og Design som kreativlærer og som gæsteunderviser på gastromoniholdene.

Kathrine er kreativ af sind, hårdtarbejdende og hun BRÆNDER for at nørde med mad. Hun er især interesseret i, at madkundskabsundervisningen bliver mere end “eleverne skal lære at lave mad, for at de kan flytte hjemmefra”. Faget skal have uddannede undervisere, fagets status skal højnes og der skal være en rød tråd/progression gennem vores undervisning i folkeskolen, for at få flere elever til at vælge erhvervsskoler fremover.

Kathrine er endvidere en af de lærere, som synes, det er fedt, at eleverne skal til eksamen i dette fag. Endelig et fag, hvor eleverne skal bruge deres praksisfaglighed og IKKE måles og vejes på deres kulturtekniske færdigheder.

I selve undervisningen brænder Kathrine for at få en sammenhæng mellem teori og praksis. Hun bruger meget tid på at udvikle sine egne undervisningsforløb – finde litteratur, forsøg og relevante opskrifter. Og så afprøver hun altid selv opskrifterne først. Pga. Sin uddannelse til håndværk og design-lærer har hun en innovativ og æstetisk tilgang til undervisningen, hvilket hun anser som en styrke. Endvidere didaktiserer hun altid opskrifter til f.eks. at indeholde bydeforms-sætninger, billeder osv.. Hun printer ikke bare en opskrift og giver den til eleverne. Det giver et godt ejerskabsforhold til undervisningen og Kathrine har ambitioner om, at udgive egne forløb, til glæde og inspiration for andre undervisere og vil også gerne sparre, i forhold til andres forløb og opskrifter m.v..

Bestyrelsesmedlem

Kathrine Roed Reimers

Syrenvej 11
7080 Børkop
Tlf.: 40501699

Email:
anmelderen@madkundskab.nu

Q

Kim Wissing Petersen

Kim Wissing Petersen er pr. 1. januar 2022 valgt som suppleant til bestyrelsen. Han er en ægte sjællænder med opvækst på Holbækkanten og nu bosiddende i Næstved.

Kim har masser af undervisningserfaring indenfor kost-og erhvervsskoleverdenen og fødevarebranchen. Helt tilbage i slutfirserne tog han en ungdomsuddannelse som gourmetslagter (eller som det hed dengang, detailslagter). I 1995 valgte Kim at læse til Ernærings-og Husholdningsøkonom på Ankerhus Seminarium.

Uddannelserne og hans erfaring har bragt Kim vidt omkring som underviser. Først 14 år på Sorø Fri Fagskole (tidligere Sorø Husholdningsskole). Herefter søgte han mod erhvervsskolerne. Først Hotel og Restaurantskolen i Valby og efterfølgende ZBC-Slagteriskolen i Roskilde. Kim underviste på både EUD og hovedforløbet dér i et par år. I 2014 kastede Kim sig ud i noget helt end mad og var koordinator for flere forskellige indsatser ved Center for Arbejdsmarked i Næstved kommune.

Siden 2017 har Kim været tilbage hvor det hele startede nemlig Sorø Fri Fagskole. Her, ligesom tidligere, står han i samarbejde med sin kollega for undervisningen på én af skolen linjer – Gastronomilinjen.

Kim er meget optaget af at skabe interesse om håndværksmæssige ungdomsuddannelser blandt sine elever. Han har et bredt netværk som spænder over erhvervsskoler, virksomhedsejere -og tidligere elever indenfor fødevarebranchen.

Suppleant

Kim Wissing Petersen

Oskarsvej 6b
4700 Næstved
Tlf.: 20772119
Email: suppleanten@madkundskab.nu

Q

Karin Bech

Karin Bech er den ene af foreningens 2 interne, kritiske
revisorer. Hun tiltrådte opgaven i 2009.

Karin er oprindeligt uddannet i Midtbank. Her blev hun, i en temmelig ung
alder, afdelingsleder. Da børnene meldte deres ankomst valgte Karin at
uddanne sig til lærer. Karin har undervist i matematik, historie og
samfundsfag.

I sin fritid er Karin en passioneret bridgespiller.

Intern kritisk revisor

Karin Bech

(Ikke medlem af bestyrelsen)

Q

Kent Carlson

Kent Carlson er uddannet Civilingeniør i 1989. Han interesserer sig især meget for matematik, programmering, elektronik, webdesign og alt der i øvrigt har med tal og teknologi at gøre.

I 2000 begyndte Kent, som selvstændig, at udbyde design af hjemmesider og hosting af samme. Det mest avancerede projekt har været hjemmeside og bookingsystem til et flyselskab. Men mindre kan også gøre det, således også, efter maj 2021, hjemmesiden til Foreningen for Madkundskab. Kent er hermed både redaktør og webmaster på madkundskab.nu

I september blev Kent yderligere spurgt, om han også ville påtage sig opgaven som foreningens kasserer.

I sin fritid spiller Kent lidt på familiens flygel, slægtsforsker, laver 3D-print, snedkererer, maler, leger med hunden, synger Gospel (når Corona er forsvundet igen), hygger med symaskinerne og meget meget mere.

Kasserer, Redaktør & Webmaster

Kent Carlson

(Ikke medlem af bestyrelsen)

Email: redaktoeren@madkundskab.nu
Email: kassereren@madkundskab.nu

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.