Persondatapolitik

Denne informationsmeddelelse er udført af Foreningen for Madkundskab (i det følgende benævnt "Foreningen for Madkundskab", "vi", "os" eller "vores" i denne informationsmeddelelse). 

Formålet med denne informationsmeddelelse er at give dig oplysninger om, hvordan og hvorfor vi indsamler og behandler dine personoplysninger som dataansvarlige, når du besøger denne hjemmeside, og/eller når du interagerer med os via denne hjemmeside. 

Hvis du har spørgsmål til denne informationsmeddelelse eller til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os her:

formanden@madkundskab.nu

Direkte kommunikation

Vi indsamler dine data, når du besøger vores hjemmeside, og du har direkte kommunikation og korrespondance med os, f.eks. du indsender en anmodning, eller du ønsker at udøve dine rettigheder. 

Generelt bruger vi reglen om interesseafvejning i artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle databeskyttelsesforordning som behandlingsgrundlag, fordi det er i vores legitime interesse at levere og forbedre de tjenester, der tilbydes dig på hjemmesiden.  Vi bruger også en samtykkeregel i artikel 6, stk. 1, litra a), når du anmoder om at få vores nyhedsbrev.

Cookies

Vi indsamler tekniske data om dine browserhandlinger og mønstre på vores hjemmeside. Denne samling af adfærdsdata sker ved hjælp af cookies på vores hjemmesider, serverlogfiler eller lignende teknologier. Bemærk, at du altid har ret til at afvise eller deaktivere de ikke-funktionelle browsercookies. 

Vi modtager tekniske data fra tredjepartsanalyseudbydere Google Analytics om dit besøg på vores hjemmeside. [Bemærk, at du som bruger til enhver tid kan fravælge at blive sporet af Google Analytics på tværs af alle websites ved at besøge: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout]

Generelt bruger vi reglen om interesseafvejning i artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle databeskyttelsesforordning som behandlingsgrundlag, fordi det er i vores legitime interesse at levere og forbedre de tjenester, der tilbydes dig på hjemmesiden. Vi bruger også en samtykkeregel i artikel  6 (1)(a) før vi indsamler tekniske data fra ikke-funktionelle cookies eller tredjepartsanalyser indsamler data om dit besøg på vores hjemmeside.

Datatyper

De data, du indsender til os, når du besøger vores hjemmeside, er typisk dit navn, e-mail-adresse, adresse, medlemskab og telefonnummer. Er du en skole, også EAN og CVR. browser plugins, operativsystemer af den enhed, du bruger til at få adgang til vores hjemmeside.

Lagring og sletning

Vi opbevarer kun dine personoplysninger og oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som vi indsamlede dem til. For at bestemme opbevaringsperioden for dine data tager vi nøje hensyn til mængden, arten og følsomheden af dine oplysninger og data, den potentielle risiko og den andel af skaden, som enhver uautoriseret brug eller videregivelse måtte have på dit personlige eller professionelle velbefindende. Vi opbevarer ikke data længere, end det er nødvendigt. Dine data kan dog opbevares og/eller arkiveres i en begrænset periode, som ikke må overstige 6 år (medmindre juridiske forpligtelser eller bestemmelser kræver eller tillader en længere opbevaringsperiode).

Modtagere af dine personlige data

Under vores proces kan andre parter behandle dine personoplysninger, f.eks. offentlige myndigheder eller tjenesteudbydere, der leverer it-systemer og bistår med administrative funktioner.

Vi vil ikke videregive dine personoplysninger til andre modtagere, medmindre vi er forpligtet til at gøre det.

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan vi overføre sådanne oplysninger til lande uden for EU/EØS. 

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være mindre streng end den lovgivning, der gælder i Danmark og andre dele af EU/EØS. I de fleste tilfælde vil det være lande, hvor Europa-Kommissionen har fastslået, at beskyttelsesniveauet ikke er på samme niveau som det beskyttelsesniveau, der ydes i EU/EØS.

Overførslen af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS er baseret på de standardoverførselskontrakter, der er udarbejdet af Europa-Kommissionen specielt designet til dette formål, eller det vil ske på grundlag af Privacy Shield.

Den eneste behandling, der finder sted, vil være i form af lagring og backup af data på serveren, der er vært for vores hjemmeside.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid lov til at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Ret til adgang

Du har ret til at få adgang til de oplysninger, vi behandler om dig, og til at modtage visse yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtigelse og supplere eventuelle forkerte oplysninger om dig. Det kan f.eks. være ved at give yderligere oplysninger.

Ret til sletning

I visse situationer har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Dette omfatter f.eks., når sådanne oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er indsamlet eller behandlet, eller hvis behandlingen af sådanne oplysninger er ulovlig.

Ret til begrænsning af behandling

I visse situationer har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi ikke kan behandle oplysningerne på anden måde end opbevaring, medmindre vi har dit samtykke eller særlige omstændigheder gør sig gældende.

Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores ellers juridiske behandling af dine personoplysninger af årsager, der vedrører din specifikke situation.

Ret til dataportabilitet

I visse situationer har du ret til at indhente de personoplysninger, du har givet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til uhindret at videregive sådanne personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Vær dog opmærksom på, at dette ikke træder i kraft før tidspunktet for en sådan tilbagetrækning. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside:

 https://www.datatilsynet.dk/

Hvis du ønsker at gøre krav på en eller flere rettigheder, bedes du kontakte os på formanden@madkundskab.nu 

Klager til datatilsynet

Eventuelle klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

DK-2500 Valby

Email: dt@datatilsynet.dk  

Du kan læse mere om proceduren for indgivelse af klager på Datatilsynets hjemmeside:

https://www.datatilsynet.dk/ 
[luk]  [udskriv]