Hvad har vi gang i? 

31. August 2021

En lærer fra folkeskolen har henvendt sig med forespørgsel omkring formalia og krav i forhold til indkøb til undervisningen. Han er blevet pålagt af sin skoleleder, at skulle gøre indkøb via kommunal indkøbsordning, med den begrundelse, at det er et krav ved fødevarehåndtering. Pågældende lærer er ked af påbuddet, da han kan handle 300 meter fra skolen, og lægge direkte på køl, derefter. Hvor imod leverancerne kan stå i hen mod 3 timer, før han kan pakke ud og lægge på køl. Så kravet om indkøbsordningen ærger ham. Vi bliver spurgt om det kan passe?! Vi har svaret, at der ikke er nogle egentlige krav at håndhæve, fra officielt sted. Madkundskabsundervisningen er ikke underlagt fødevarekontrol etc., da det er undervisning og ikke fødevareproduktion. Iøvrigt er skolelederen i sin gode ret til at lede og fordele arbejde og opgaver. Men måske et kompromis kan indgåes…

27. August 2021

Formand Lone Carlson deltog i dlfs klimakonference, v/Sinatur Storebælt i Nyborg:

FÅ HJÆLP TIL ARBEJDET MED GRØN OMSTILLING I UNDERVISNINGEN 🌱💡

DLF har afsat en pulje på to millioner kroner, som skal understøtte lokale grønne initiativer i skolen.
“Vi har sat penge af, så vores kredse kan hjælpe dig og dine kollegaer til arbejdet med grøn omstilling i undervisningen eller andre ideer, der kan fremme bæredygtighed. Idéen er, at I kommer med dagsorden, og vi leverer ressourcerne,” siger DLFs næstformand, Dorte Lange.

Så tag fat i din lokale kreds, hvis du har en god idé til arbejdet med grøn omstilling i undervisningen ♻️🌎🌳

Iøvrigt stiftede vi også bekendtskab med CONCITO; Danmarks grønne tænketank. De har forskellige forløb til undervisningen via deres Klimaambassade. Hvis du ikke kender dem, så kan du læse mere, her:

https://concito.dk/klimaambassaden

24. august 2021

Vi skal snart starte et nyt tema op: Undervisningsmaterialer og læremidler. I den forbindelse indgås der i disse dage aftaler med nye skribenter. 

20. august 2021

I dagene op til i dag har vi kommunikeret med flere interessenter omkring vores nyhedsbrev, som vi har udsendt pr. dags dato.

18. august 2021

I dag blev jeg forespurgt omkring hvorvidt stavblendere i undervisningen er tilladt Vi har ikke noget lovgivningsmæssigt konkret at holde os op imod. Men for Håndværk og Designs vedkommende, er åbne, roterende knive ikke tilladt for eleverne at have adgang til. Vi må tage det samme afsæt. Iøvrigt henviste jeg til vores faktaark i “Når klokken ringer”. Linket hertil kan du også finde her på hjemmesiden under fanen forening: “arbejdsmiljø”.
***

17. august 2021

 I dag har jeg rådgivet en underviser, der har kontaktet mig for at vejledes i, hvordan hun tilrettelægger sin undervisning fyldestgørende frem til eksamen i madkundskab. Hun efterspurgte et egentligt materiale, som man bare vil kunne tage og følge over de 2 års valgfagsundervisning. Et sådan findes endnu ikke. Men der er mange gode inspirationssteder og så er der også forlagenes portaler. Jeg anbefalede hende især at læse under vores fane “madkundskab i skolen”, hvor der både er det formelle som faghæfte, målene og prøvevejledningen men også eksempler på undervisningsforløb og -materialer, ligesom der snart er et tema med det samme, på vores hjemmeside. Desuden er der steder som smagforlivet.dk hvor der ligger god forskning til grund for de mange materialer, man har rig adgang til.
***
Her ud over er jeg blevet interviewet til en artikel af Maria Becher Trier fra folkeskolen.dk
***
En samarbejdspartner har henvendt sig med en forespørgsel på assistance til udvikling af et undervisningsmateriale samt sparring omkring et event til æggets dag.

14. august 2021

I dag har bestyrelsen i Foreningen for Madkundskab mødtes online. Vi drøftede visioner. Det aftaltes, at vi skal lave et katalog for at anskueliggøre hvad vi arbejder med, og hvad vi tilbyder vores medlemmer og abonnenter. Vi igangsatte arbejdet med kommende onlinekonference omkring valgfagsprøven. Vi drøftede skribenter til kommende tema. Vi aftalte at tilbyde en udvidet abonnementspakke til de kommunale skolekonsulenter og deres faglige netværk og så blev vi enige om at synliggøre os selv mere. Blandt andet ved at oprette punktet her. Se iøvrigt også under fanen “Foreningen” under punktet “referater”.

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.