Køkken på Frederiksværk skole

Af: Nina Petersen

Lærer på Frederiksværk skole.

Af Nina Petersen, Lærer på Frederiksværk skole

Jeg er lærer ansat i Halsnæs kommune, Frederiksværk skole. D.4. januar 2023 flyttede vi fra vores slidte og gamle skole, ind i en helt nybygget skole. Årsagen var at der i januar 2017 blev der konstateret skimmelsvamp i vores idrætshal. Derfor besluttede byrådet i marts 2018, at der skulle bygges en ny Frederiksværk Skole. Herefter fulgte en visions- og inddragelsesfase, hvor de forskellige faggrupper besøgte andre skoler, og der blev holdt oplæg om samspillet mellem læringsmiljø og fysiske rammer. Der blev nedsat styregrupper for de forskellige faglokaler, der i samarbejde med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, udarbejdede et oplæg for det enkelte faglokale, for madkundskab blev det ”Pædagogisk køkken”.

 

Pædagogisk køkken;  

Terminsprøve i det nye lokale

De fleste elever i dag har ikke basis kundskaber i madlavning, derfor vil det ofte være nødvendigt med eksemplarisk undervisning/demonstration, så eleverne efterfølgende selv kan øve egne færdigheder.

Det pædagogiske køkken skal placeres så det nemt kan anvendes af SFO/klub i morgen- og eftermiddagstimer og af fritidsbrugere i aften, weekender og ferieperioder. Det pædagogiske køkken skal kunne fungere som madkundskabslokale. Køkkenet indrettes med arbejdspladser til 26 elever opdelt i 6 grupper. Derudover skal der etableres et fælles område, der kan anvendes til instruktion, gennemgang af teori på tavle, og området skal også kunne anvendes som spiseområde efter endt madlavning.

Køkkenet ønskes indrettet med tavle og foran denne et demonstrationskøkkenbord (lærerarbejdsplads) med kogeplader og vask. Pladsen foran bordet skal være så stor, så en klasse kan se hvad der foregår.

Mellem demonstrationskøkkenbord og arbejdspladser gøres der plads til et spiseområde, der kan rumme et langt bord med 30 siddepladser og reoler til service og faglitteratur.

Elevernes arbejdspladser ønskes placeret vinkelret på demonstrationskøkkenbordet, så underviseren har bedst muligt overblik. Arbejdspladserne indrettes med rigelig bordplads, så 4-5 elever kan arbejde samtidig. Arbejdspladserne skal omfatte kogeplader, vask og emfang med ekstern motor. Desuden skal der være et passende antal trådhylder. En af arbejdspladserne skal have fuld tilgængelighed med hæve/sænke funktion.

Af hensyn til akustikken skal hvidevarer (køleskab, fryser, vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler) placeres i et separat lokale med let adgang fra køkkenet. I øvrigt skal man være opmærksom på materialevalg i forhold til akustikken.

Det pædagogiske køkken indrettes i en standard så det også kan anvendes til anretning i forbindelse med arrangementer på skolen, hvis der er behov for at brygge kaffe, og anrette leveret mad. Lokalet skal kunne anvendes som anretterkøkken eller forberedelse af serveringer i det omfang, det er foreneligt med Sundhedsstyrelsens cirkulærer og vejledninger.

I forbindelse med det pædagogiske køkken skal der være nem adgang til udeområder. Her tænkes særligt på funktioner som udekøkken, mad over bål, urtehave og mulighed for udendørs spisning. Funktioner som også skal kunne anvendes af SFOen.

Der ønskes fast inventar med åbne hylder, eller skabe med glasdøre, for bedre overblik – så eleverne ikke skal læse – men kan se hvor tingene er.

Der skal kunne gives adgang til forskellige brugere, der har booket lokalet, i specifikke tidsrum. F.eks. ved brug af nøglekort eller lignende.

 

Da økonomien var på plads, det var en omvendt licitation, dvs. at prisen er fastlagt fra begyndelsen. Så var der selvfølgelig ting der ikke kunne lade sig gøre rent økonomisk. Pladsen var blandt andet en faktor, vi gik fra en skole på godt 12000 m2 til 6650 m2. Undervejs har der været prisstigninger på materialer, hvilket har haft indflydelse på økonomien til inventar. Samtidig blev medarbejderinddragelse ved byggestart drastisk reduceret, kommunen valgte i stedet at lade en gruppe fra rådhuset styre projektet, der var ingen uvildig rådgiver.

Resultatet er et madkundskabslokale der overvejende ligner oplægget. Vi har været udfordret på inventar til spiseområdet, borde og stole, er ikke leveret endnu. Reolerne til service og faglitteratur måtte vi hente på biblioteket på den gamle skole. Skabene var leveret med døre, halvdelen har vi fået udskiftet med glasdøre. Vores rulleborde var bestilt med en hylde, den er ikke monteret/ leveret. Ønsket om et demonstrationskøkken blev der ikke plads til, hverken økonomisk eller fysisk. Der er adgang til udeområde, men udekøkken, urtehave mm er ikke placeret udenfor madkundskab.

 

Elever i lokalet

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.