Fag med Smag: Smagsdidaktiske læremidler, der motiverer og engagerer

Af: Mikael Schneider

Chefkonsulent ved Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund mm.

Fag med Smag: Smagsdidaktiske læremidler, der motiverer og engagerer

Fag med Smag er Smag for Livets gratis læringsunivers med didaktiske læremidler til madkundskab såvel som skolens andre fag. Her er læremidlerne baseret på smagsdidaktisk teori og praksis, der er vist at kunne åbne fagligheder op på nye måder og at motivere og engagere eleverne. Læs her, hvordan du kan gøre brug af dem.

Af: Mikael Schneider. Chefkonsulent ved Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Han er desuden projektkoordinator og medlem af centerledelsen i forsknings- og formidlingscentret Smag for Livet samt projektleder for projektet Styrk Maddannelse. Mikael Schneider er videnskabsjournalist, cand.scient. i humanbiologi og ph.d. i sundhedsvidenskab.

 

I Smag for Livets gratis, digitale læringsunivers, Fag med Smag, har undervisere, forskere, didaktikere og praktikere med en lang række forskellige fagligheder sammen udviklet over 70 undervisningsforløb med tilhørende film, plakater, elevark, spil, og meget mere, der bringer smagen i spil i undervisningen.

Fag med Smag retter sig mod dig som lærer, der ønsker at gennemføre varieret undervisning og skabe et praktisk og sansende læringsfællesskab med høj grad af elevdeltagelse – i madkundskab såvel som skolens øvrige fag.

Læremidlerne sætter eleven i centrum og skaber rum for, at arbejdet med faglige begreber foregår i et tæt samspil med sansemæssige oplevelser og erfaringer. Her er smagen ikke blot noget, man skal lære noget om, men også noget man lærer med eller gennem.

Brug dem i madkundskab – og andre fag

Til madkundskab er der forløb og læremidler til både det obligatoriske fag og valgfaget med prøve om bl.a. konkrete råvarer, madlavning, måltider, bæredygtighed og madkultur. Forløbene og materialerne dækker en lang række emner og kompetenceområder og flere af den lægger op til at arbejde tværfagligt med andre af skolens fag. Du kan finde alle læremidlerne på www.fagmedsmag.dk og læse beskrivelser af et udpluk af materialerne her og nederst i denne artikel.

Materialerne henvender sig til hhv. grundskolen, gymnasiet og de fødevarefaglige erhvervsuddannelser og gør altid brug af smag som et værktøj til undervisningen og elevernes læring om det givne emne. De er således baseret på smagsdidaktisk teori og praksis, som er udviklet af centrets læringsforskere sammen med eksperter i gastrofysik, sensorik, antropologi og madhåndværk.

Læremidlerne til madkundskab og de fødevarefaglige erhvervsskolefag har altid smagen i fokus i det faglige indhold. Det gælder derimod kun for nogle af forløbene til grundskolens og gymnasiets øvrige fag, for her peger forløbene ind i mange andre fagligheder og emner, hvor smagen bliver brugt didaktisk til at åbne faglighederne op på nye måder.

Hvad er smagsdidaktik?

For at beskrive, hvad smagsdidaktik er, må vi først være enig om, hvad smag er. I Smag for Livets forståelse er smag både noget i maden, noget vi oplever, når vi spiser, og noget der sker i mødet mellem maden og vores sanser. Den samlede smagsoplevelse opstår i hjernen og er helt afhængig af tidligere erfaringer, social kontekst og omgivende kultur. Den æstetiske oplevelse, som smag frembringer, kan bruges som afsæt for læring.

På den baggrund har didaktikerne Majbritt Pless, Cathrine Terkelsen og Liselotte Hedegaard fra Smag for Livet ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole beskrevet smagsdidaktik som didaktik, der egner sig til undervisning om eller med udgangspunkt i smag.

I artiklen ”Den, der smager noget, lærer noget!” beskriver de, hvordan smagsdidaktik handler om, hvilke didaktiske og læringsmæssige konsekvenser det har at bringe sanserne – specifikt smagssansen – i spil i undervisningsmæssige sammenhænge, og hvilke begrundelser der er for at inddrage smag som didaktisk kategori.

Smagsdidaktik er med andre ord centreret om, hvordan en æstetisk oplevelse i form af smag kan hjælpe eleverne til at forstå og begrebsliggøre omgivelserne, hvormed smagen bliver en vej til læring og en måde at erkende og forstå verden på.

Smagsdidaktikkens muligheder og effekter

Forskere tilknyttet DPU og Smag for Livet (Mikkel Stovgaard, Jacob H. Christensen, Aske Clark og Karen Wistoft) har undersøgt, hvilke muligheder for læring der er i smag, og hvordan de kan udfoldes i praksis. Gennem brug af effektfuldhedsundersøgelser har de undersøgt hvad elever og deltagere får ud af smagsdidaktiske undervisningsforløb og formidlingsaktiviteter – og hvorvidt smag indeholder særlige læringsmæssige potentialer. Undersøgelsen og dens resultater kan læses i SMAG #14: Smagsdidaktik i fag og formidling – Effektfuldhedsundersøgelser af undervisning og events med smag som omdrejningspunkt.

Kort fortalt har effektfuldhedsundersøgelserne af undervisning i grundskolen vist, at undervisning med smag som didaktisk middel (i dansk, matematik og engelsk såvel som i madfaglig undervisning) motiverer og engagerer eleverne i højere grad end traditionel undervisning.

Eleverne giver udtryk for, at undervisningen er mere spændende, og de oplever, at den praktiske og eksperimentelle undervisningstilgang er en fordel. Fokus på smag hjælper eleverne i deres læreprocesser ved at gøre ellers abstrakte emner (f.eks. ordsprog) konkrete og ved at anvende egne smagserfaringer og præferencer til at bygge bro til fagligt indhold.

De æstetiske læreprocesser og den undersøgende tilgang, som forløbene indeholder, gør det lettere at fastholde motivation, opmærksomhed, faglig interesse og engagement. Undersøgelserne peger også på, at særligt køkkenet kan skabe rum for små succesoplevelser, som gør det synligt og muligt at dele, når noget lykkes.

I køkkenet oplever eleverne at lære af sine fejl, tror på egne evner og tillader sig selv at eksperimentere. Eleverne sætter her pris på muligheden for at bringe egne erfaringer og præferencer i spil, uden at der er ”et forkert svar”. Særligt de fagligt svage elever ser ud til at have fordel af smagsdidaktisk undervisning, viser undersøgelserne.

Eksempler på smagsdidaktiske læremidler i Fag med Smag

Smagsdidaktikken og læremidlernes eksperimentelle og udforskende tilgang til mad og smag giver nye muligheder i undervisningen for både undervisere og elever. Her beskrives et udpluk af læremidler fra Fag med Smag til brug i madkundskabsundervisningen. Find dem og mange flere i Fag med Smag.

Forløb til Madkundskab – det obligatoriske fag

Smag med alle sanser – Sanse-kit:

Aktiviteter med smagen i centrum. Eleverne skal bl.a. tegne, smage og sanse for at erkende de 5 grundsmage, få erfaring med, at vi smager med alle sanser og blive bevidste om, hvordan smagen virker personligt fra menneske til menneske. Færdigheds- og vidensområder: Smag og tilsmagning, Madens æstetik.

 

 

 

Smagen af løg:

Løg findes i runde, tynde, ovale og tykke former, i hvide, røde, grønne og brune farver og med forskelligartede smage og muligheder til brug i køkkenet. I dette undervisningsforløb eksperimenterer eleverne med løget og undersøger løgs historie, madtekniske egenskaber og smage. Færdigheds- og vidensområde: Råvarekendskab, Bæredygtighed og miljø, Smag og tilsmagning.

Smagen af Jul:

En buket af aktiviteter, hvori eleverne gennem sansende og undersøgende arbejde tilegner sig viden om et bredt udvalg af smage og krydderier, som særligt forbindes med den traditionelle danske jul. Her skal eleverne bl.a. arbejde eksperimenterende med krydderierne, udvikle kreative og/eller innovative juleretter og herigennem opnå forståelse for, hvordan smag, kultur og værdier er tæt knyttede og med til at påvirke vores mad- og måltidskultur. Færdigheds- og vidensområder: Måltidskultur, Madens æstetik, Madlavningens fysik og kemi

Forløb til Madkundskab – valgfaget med prøve

Grønt - madhåndværk, bæredygtighed og udvikling af egen smagshylde:

Det er sundt og bæredygtigt at spise grønt – men grøntsager vil slet ikke spises. Her arbejder eleverne med udvikling af velsmagende og bæredygtige, grønne retter ved at bruge forskellige tilberedningsformer og tilsætte umami. Færdigheds- og vidensområder: Mad og sundhed, Fødevarebevidsthed, Bæredygtighed, Madtekniske egenskaber og håndværk, Eksperimenterende madlavning.

Æggeviden - udforsk ægget:

Med udgangspunkt i elevernes nysgerrighed arbejdes der undersøgende med æggets madtekniske egenskaber ved bl.a. at opstille hypoteser for, hvad der sker med æggets smag, duft og tekstur, når det tilberedes på forskellige måder. Elevernes eksperimenter og sansemæssige erfaringer danner fundamentet for arbejdet med komplekse begreber som koagulering og emulgering. Færdigheds- og vidensområder: Eksperimenterende madlavning, Madtekniske egenskaber og håndværk.

Tværfaglige forløb mellem madkundskab og andre fag

Surt show:

med fysik/kemi i udskolingen: Hvordan smager syre? Surt! Her sanseliggøres pH i et tværfagligt forløb med Fysik/Kemi. Eleverne prøver bl.a. at bruge det surt til tilsmagning – og til tilberedning. Færdigheds- og vidensområder: Eksperimenterende madlavning, Fødevarekendskab og kvalitetsforståelse.

 

 

Blæksprutterne kommer:

med Natur/teknologi på mellemtrinnet: Findes der blæksprutter i Danmark? Ja, og dem kan eleverne blive klogere på i dette undervisningsforløb ved undersøge blækspruttens indre og ydre. Eleverne kan gennem aktiviteterne i forløbet stifte bekendtskab med forskellige blækspruttearter, blækspruttens levesteder, anatomi og ikke mindst blive klogere på, hvordan blæksprutterne smager og kan tilberedes i køkkenet. Færdigheds- og vidensområder: Naturen lokalt og globalt, Bæredygtighed og miljø.

Fysiske læremidler

Madlavningsmetoder: Kort som eleverne kan bruge til at lære, hvad f.eks. sautering og gratinering betyder. Ved at tage kortene med i køkkenet og vende tilbage til dem igen og igen, kan eleverne lære at koble fagsprog til madlavning.

Smagsdimensionskort: Vi har mange forskellige grunde til at vælge at spise, som vi gør. Disse kort kan bruges til at overveje, hvad der betyder mest for den enkelte, og hvad der påvirker vores og andres smag.

Teksturkort: Et læremiddel til læring om smag. På kortene findes typiske beskrivelser af madens mundfølelse (tekstur og konsistens) forklaret med det underliggende naturvidenskabelige fænomen eller definition.

 

Kend de vilde spiselige planter: Lad eleverne tilegne sig viden om vilde, spiselige planter og blive bekendt med planternes sensoriske egenskaber, sæson og sankelandskaber.

Smagsriget: Et spil der omfatter sanserne, kreativitet, viden og ikke mindst madmod.

Plakater: En række forskellige plakater, der kan understøtte det faglige arbejde om bl.a. grundsmage, sanserne, madlavningsmetoder og det grønne, vi spiser.

Videoer om smag og mad

Tilsmagning: Ni videoer om at smage maden til og få ekstra smag i retterne.

De 5 grundsmage: Bliv klogere på de fem grundsmage sammen med eleverne.

Vilde spiselige planter: Tre video-guides til at sanke i skov, by og på stranden – og hvordan du kan anvende dine sankefund i simple retter.

Teknikker og madlavningsmetoder: Samling af videoer til at gå på opdagelse i forskellige madtekniske metoder og teknikker.

Se flere videoer her.

Følg med og find flere læremidler

Smag for Livet har været et fondsstøttet projekt igennem mere end syv år. Fra 1/1-2022 overtager læremiddel.dk, Nationalt Center for Læremidler, driften af centrets digitale platforme, inkl. www.smagforlivet.dk og læringsuniverset Fag med Smag. I den forbindelse bliver Fag med Smag rent webbaseret, dvs. at du kan tilgå universet i din browser (på både computer, tablet og smartphone) via www.fagmedsmag.dk, men ikke som app og i app-stores. Du kan fortsat følge med ved at tilmelde dig Smag for Livets nyhedsbrev her og er altid velkommen til at kontakte os på kontakt@smagforlivet.dk.

Hvem står bag?

Fag med Smag er udviklet af forsknings- og formidlingscentret Smag for Livet, et samarbejde mellem en række uddannelsesinstitutioner forankret i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Centret har siden 2014 forsket i, hvordan smagen kan bruges til meget mere end at lave mad og spise den, f.eks. viden om naturvidenskab, forståelse af kulturelle fællesskaber og kompetence til at tage bevidst stilling til, hvad vi spiser. Smag kan – som æstetisk drivkraft – bidrage til nye erkendelsesformer og skabe mere varige spor af læring.

Kilder

Smag for Livet, www.smagforlivet.dk

Fag med Smag, www.fagmedsmag.dk

Den, der smager noget, lærer noget! (M Pless, C Terkelsen og L Hedegaard) UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole, 2021. https://smagforlivet.dk/sites/default/files/documents/Smagsdidaktik_SFL.pdf

SMAG #14: Smagsdidaktik i fag og formidling – Effektfuldhedsundersøgelser af undervisning og events med smag som omdrejningspunkt (M Stovgaard, JH Christensen, A Clark & K Wistoft) Smag for Livet Forlag, 2021. https://smagforlivet.dk/sites/default/files/documents/SMAG%2014%20-%20Smagsdidaktik%20i%20fag%20og%20formidling%20-%20WEB.pdf

Vi fortsætter succesen og åbner op for nye bestillinger af undervisningsmaterialet om bæredygtighed i faget madkundskab

 

237.000 bøger om bæredygtighed og madkundskab har allerede skabt glæde for lærere og elever i folkeskolen på over 1125 skoler.

Undervisningsmaterialet er med til at give konkrete bud på, hvordan man kan forbruge varer og ressourcer, så man reducerer menneskets aftryk på naturen og tænker på den jord, som vi bor på – og samtidig skaber god mad.

Så vil du som lærer være klogere på bæredygtighed, så kan undervisningsmaterialet inspirere til at arbejde med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i faget madkundskab.

Det er muligt at bestille klassesæt af både bind 1 og bind 2 til brug på skolen og samtidig bestille ekstra eksemplarer af bind 2 ’Verdensmål og madkundskab – bæredygtighed i praksis’. På den måde kan eleverne få bogen med sig hjem efter endt undervisning og inspirere til bæredygtigt indkøb og madlavning.

Du kan bestille materialet her (https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=U1DLAUSMU53N)

 

Værd at vide:

Lektor i madkundskab og skolelærer Helle Brønnum Carlsen har sammen med Spar Nord Fonden, Foreningen for Madkundskab og Danmarks Lærerforening udarbejdet et undervisningsmateriale om verdensmål 12 og bæredygtighed.

Materialet består af:

  • Teoribog ’Teori om bæredygtighed’ (Bind 1)
  • Opskriftsbog ’Bæredygtighed i praksis’ (Bind 2)
  • Digital lærervejledning
  • Power Point Præsentation

Den digitale lærervejledning og Power Point Præsentationen kan hentes på Spar Nord Fondens og Foreningen for Madkundskabs hjemmeside. Du kan læse mere på Spar Nord Fondens hjemmeside: https://www.sparnordfonden.dk/verdensmaal-madkundskab

Bestillinger af undervisningsmaterialet foregår efter princippet ’først til mølle’ og leveres i august og september 2024. Lav gerne en samlet bestilling for hele skolen.

Har du spørgsmål vedr. bestilling af materialet kan du kontakte Danmarks Lærerforenings sekretariat.

Har du spørgsmål vedr. levering kan du kontakte FADL’s Forlag: redaktion@fadlsforlag.dk

 

 

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.