MADmovers

Af: Maja Holdorf

Lærer og medudvikler af undervisningsmaterialet MADmovers

– hvis I vil have bedre spisepauser og gode måltidsvaner!

 

MADmovers er et gratis tværfagligt undervisningsforløb målrettet kommende 6. klasser. Det er udviklet af Arla Foods og handler om måltidskulturen i klassen. Hvilke måltidsvaner har eleverne, og hvordan oplever de deres spisepauser? MADmovers sætter dermed ikke kun fokus på madpakker og madordninger, men også på rammerne omkring spisepausen.

Elever, der deltager i MADmovers, skal have en oplevelse af, at måltidet er rammen for socialt fællesskab, at skolemaden er kilden til energi, og at de har en reel mulighed for at kunne handle og ændre på skolemad- og måltidsudfordringer i klassen.

Undervisningsforløbet er målrettet lærerteamet, der har ansvaret for klassens spisepauser. I arbejdet med MADmovers kan teamet inddrage relevante faglærere og fagpersoner. Det vil være helt naturligt at inddrage madkundskabslæreren, men også sundhedsplejersken, kantinepersonalet, skolens ledelse, elevrådet eller andre aktører.
MADmovers fungerer bedst som et sammenhængende 10 lektioners forløb, fx i en projektuge eller temauge, hvor virkelighedsnære problemstillinger og innovative løsninger er bærende elementer.

Undervisningsforløbet tilstræber at hjælpe læreren med at sætte rammen og styre processen, og eleverne med at identificere og forstå deres udfordringer og at arbejde målrettet med at løse dem. På den måde bliver løsningerne elevbårne og realiserbare. Elevernes løsninger kan variere i størrelse og omfang. Det kan være lige fra små justeringer til mere nytænkende tiltag i klassen, på skolen eller i lokalsamfundet.
Sidste års løsninger var alt lige fra baggrundsmusik i spisepausen, nye måder at sidde på, fælles madpakkedag, madpakke-inspiration via SnapChat, til brev til kantinepersonalet, ændringer i kø-systemet i kantinen og anskaffelse af en madautomat. Der findes dermed ikke et facit, men mangle mulige svar på klassens udfordringer.

MADmovers afvikles i uge 47 og 48. Klassen kommer her igennem en række faser, de såkaldte MADmoves, hvor klassens udfordringer undersøges, der udvælges ideer og skabes konkrete løsninger. I uge 14 genbesøger klassen deres løsninger og ser på, om de har virket efter hensigten, eller der skal foretages justeringer.

Tilmeldingen åbner d. 5. april og foregår på arla.dk/madmovers. 400 heldige 6. klasser vil herefter modtage alt, hvad der skal bruges: Pædagogisk vejledning, elevøvelser, opgaveark, plakater, materialer til de enkelte øvelser. Undervisningsmaterialet er gratis.
Der vil desuden være mulighed for at tilmelde sig gratis lærerkurser rundt omkring i landet. Hold øje med hjemmesiden for yderligere oplysninger.

Værd at vide:
–      MADmovers er et tværfagligt klasseprojekt
–      Henvender sig til 6. klasser
–      Afvikles i uge 47 og 48 i 10 sammenhængende lektioner
–      Opfølgning på klassens løsninger i uge 14, 2019
–      Tilmelding fra 5. april til 1. august på arla.dk/madmovers
–      Max 400 deltagende klasser
–      Fordeles efter først til mølle

Citater: 

”I min klasse fandt vi ud af, at det er rart, når vi alle sammen spiser sammen.
Så vi har nu lavet en regel om, at vi sidder sammen og spiser hver tirsdag”
En elev fra MADmovers 2017

Det er i høj grad børnene, som er med til at præge retningen i undervisningen. De skal eksempelvis selv løse en række udfordringer ud fra deres erfaringer med mad i skolen”
En lærer fra MADmovers 2017

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.