Alternative Læringsrum

Landbrug som alternativt læringsrum – en artikel om at bruge det omkringliggende samfund i undervisningen med link til læremidlet Klassen i Stalden.

 

Der er mange muligheder for at tage skolen ud af skolen, det handler om at få øje på dem og at skabe kontakter til det lokale miljø, hvor der mange steder er virksomheder, butikker, landbrug, natur osv. som er villige til at indgå i et samarbejde.

I et omgivende samfund er der et væld af særinteresser kommercielle såvel som ikke kommercielle, og det er i denne virkelighed børnene skal lære at navigere.

Når man tager skolen ud af skolen, bruger man faktiske genstande, reelle fænomener og konkrete rum som læremidler, og det kræver en didaktisering af de anvendte elementer. Der skal skabes gode læreprocesser, der giver børnene erfaringer, erkendelser og lagring af viden. De gode læreprocesser vil medføre udfordringer, oplevelser og forståelse af sammenhænge, som fører til personlig udvikling og demokratisk dannelse. Men forberedelse og efterbehandling af det oplevede kan ske i de traditionelle rum.
Selv den tykkeste lærebog kan ikke give den overvældende mængde sanseindtryk som et besøg på et moderne landbrug giver. Lyde og lugte, konsistenser og smage, stærke, søde, vamle, gode og mindre gode. Sanseindtrykkene er alle en del af den autentiske oplevelse, som langt stærkere forankrer sig som læring og i hukommelsen end teksten i lærebogen. Alle klassetrin kan komme på gårdbesøg. Læremidlet består af et undervisningsforløb i tre faser: Før, under og efter gårdbesøget, som er det centrale element. Bøgerne, de tilhørende opgaver og forundringskassen, der kan lånes hos CFU, giver eleverne god mulighed for at tilegne sig en solid baggrundsviden om koen og grisen. Viden som øger deres faglige udbytte af gårdbesøget og dermed nuancerer og kvalificerer de oplevelser, de tager med sig hjem og som bearbejdes, når klassen er tilbage på skolen.

Gårdbesøget er ikke bare en udflugt, men en ekskursion med fagligt indhold, hvor eleverne skal arbejde eksperimenterende og undersøgende i grupper. I faget madkundskab er kompetenceområdet ”Fødevarebevidsthed” i fokus, og spørgsmålet ”Hvor kommer maden fra?” er udgangspunktet. Emnerne kan fx være fødevarekendskab, viden om råvarer, madens oprindelse, produktionsformer, dyrekendskab, produktionsdyr kontra kæledyr. Målet er en forståelse for landbrugets produkter og processer og den lange vej, der er fra mælken kommer ud af koens yver, til den står i en firkantet papkarton på hylden i supermarkedet. Eller fra den øffende gris i stalden til koteletten på tallerkenen. Flere og flere af os har ikke længere rødder i landbruget eller kontakt til mennesker, der lever af landbrug, og derfor er det umiddelbart svært at forstå, hvorfra produkterne kommer, og hvad det er for en proces, de har været igennem, inden de står hjemme på middagsbordet. Materialet lægger op til at arbejde i flere fag og tværfagligt.’

Se mere om materialet her.

Se resten af artiklen og om undervisningsforløbet.

Vi fortsætter succesen og åbner op for nye bestillinger af undervisningsmaterialet om bæredygtighed i faget madkundskab

 

237.000 bøger om bæredygtighed og madkundskab har allerede skabt glæde for lærere og elever i folkeskolen på over 1125 skoler.

Undervisningsmaterialet er med til at give konkrete bud på, hvordan man kan forbruge varer og ressourcer, så man reducerer menneskets aftryk på naturen og tænker på den jord, som vi bor på – og samtidig skaber god mad.

Så vil du som lærer være klogere på bæredygtighed, så kan undervisningsmaterialet inspirere til at arbejde med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i faget madkundskab.

Det er muligt at bestille klassesæt af både bind 1 og bind 2 til brug på skolen og samtidig bestille ekstra eksemplarer af bind 2 ’Verdensmål og madkundskab – bæredygtighed i praksis’. På den måde kan eleverne få bogen med sig hjem efter endt undervisning og inspirere til bæredygtigt indkøb og madlavning.

Du kan bestille materialet her (https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=U1DLAUSMU53N)

 

Værd at vide:

Lektor i madkundskab og skolelærer Helle Brønnum Carlsen har sammen med Spar Nord Fonden, Foreningen for Madkundskab og Danmarks Lærerforening udarbejdet et undervisningsmateriale om verdensmål 12 og bæredygtighed.

Materialet består af:

  • Teoribog ’Teori om bæredygtighed’ (Bind 1)
  • Opskriftsbog ’Bæredygtighed i praksis’ (Bind 2)
  • Digital lærervejledning
  • Power Point Præsentation

Den digitale lærervejledning og Power Point Præsentationen kan hentes på Spar Nord Fondens og Foreningen for Madkundskabs hjemmeside. Du kan læse mere på Spar Nord Fondens hjemmeside: https://www.sparnordfonden.dk/verdensmaal-madkundskab

Bestillinger af undervisningsmaterialet foregår efter princippet ’først til mølle’ og leveres i august og september 2024. Lav gerne en samlet bestilling for hele skolen.

Har du spørgsmål vedr. bestilling af materialet kan du kontakte Danmarks Lærerforenings sekretariat.

Har du spørgsmål vedr. levering kan du kontakte FADL’s Forlag: redaktion@fadlsforlag.dk

 

 

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.