Ulla Hedegaard – formand fra 2004 – 2012

Af: Erling Jensen

Tidl. redaktør i Hjemkundskab Var i Hjemkundskab februar 2011.

Ulla Hedegaard fra Grindsted var i otte år en solid og meget respekteret formand, som satte sit præg på foreningen.

Efter at have været lærer i 39 år gik Ulla Hedegaard i juni på pension. Om hun nåede 40 års jubilæet var ikke så afgørende. Ulla var ansat på Vestre Skole med linjefag i hjemkundskab og matematik, og undervisningen i hjemkundskab havde fra starten en særlig stor interesse, så i 1996 deltog hun i et specielkursus i husholdning på Aarhus Universitet. Fra 1997 – 2002 arbejdede Ulla på halvtid på henholdsvis Vestre Skole og en husholdningsskole i Grindsted.  

– Jeg blev allerede medlem af Hjemkundskabslærerforeningen i 1978. Det var naturligt at blive medlem af foreningen, så vi kunne få ekstra input til undervisningen, og så gav det jo også et godt netværk og venskab med de andre undervisere i hjemkundskab. Der var dengang nogle gode og velbesøgte landskurser, og det var altid hyggeligt at mødes med de andre lærere, lyder det fra Ulla Hedegaard.

I 1996 blev Ulla Hedegaard medlem af kredsstyrelsen i Ribe Amt, og i 2002 medlem af hovedstyrelsen, og da Sonja Nørby i 2004 ønskede at holde som hovedformand var vi flere, der opfordrede Ulla til at stille op som hovedformand, hvilket hun heldigvis sagde ja til.

– Når jeg tænker tilbage på de otte år som hovedformand er det især arbejdet med de faglige, kompetente lærere i hovedstyrelsen, der brændte for faget. De ville noget med faget og foreningen.

Arbejdet med de nye Fælles Mål i 2009 er også i tankerne. Her var der et godt samarbejde med Annelise Terndrup, lektor på Zahles Seminarium. Også deltagelsen i udvalget, der arbejdede med rådgivningen og styrkelsen af de praktisk-musiske fag, og samarbejdet med COOP om udviklingen af materialet til GoCock, var en interessant opgave. Det gav selvfølgelig mange møder i København. Jeg kørte altid i bil til Vejle og tog toget herfra. Herved var der mulighed for at forberede sig undervejs, så turen ikke var  så anstrengende, fortæller Ulla Hedegaard.

Inden Ulla Hedegaard blev formand var hun medlem af kursusudvalget, så det var en naturlig opgave, at hun som formand stadig var med til at planlægge og arrangere det årlige landskursus, som stadig er et af de væsentlige aktiviteter i foreningen.  

På spørgsmålet om hvad arbejdet i foreningen har givet hende personligt, siger Ulla Hedegaard, at hun altid har sat pris på de personlige relationer. Samarbejdet betyder meget, og hun havde altid et ønske om, at hun som formand var med til at koordinere og i samarbejde med hovedstyrelsen arbejde for, at tingene blev lavet på den bedst mulige måde.

At de faglige foreninger er trængte, synes Ulla Hedegaard er betænkeligt, for hun synes stadig, at det er væsentligt, at lærerne har mulighed for at deltage i et fagligt netværk og ikke mindst have mulighed for at få ny inspiration gennem landskurset og samværet med de andre lærere. Den nye skolereform har sikkert være medvirkende til, at det er blevet et ekstra hårdt arbejde at være med i hovedstyrelsen, lyder det fra Ulla Hedegaard.

Heldigvis arrangerer Schulstad stadig Madpakkens Dag, COOP tilbyder GoCock, Smag for Livet tilbyder kurser og aktiviteter, Arla laver madlejre, og med den gode støtte fra Nordea Fonden har Madkulturen stor betydning, hvor DM i Madkundskab er en interessant og spændende aktivitet, fortæller Ulla Hedegaard videre.  

Ulla er ikke pensionist endnu. Jeg har jo sommerferie endnu, så jeg har slet ikke gjort mig de store tanker, hvad jeg nu skal bruge tiden på. Sammen med et vennepar har vi netop deltaget i Vorbasse Marked. Siden 1980 har vi haft en stand ved markedet. De første tre år solgt vi lidt af hvert, men fra 1983 har vi haft en madstand, hvor vi har tilbudt sandwichs. Vi bager ikke selv brødet, men har en god aftale med en bager og laver så nogle godt fyld. Vore børn deltager også på standen, og selv om vi er i gang fra morgen til aften, er det en aktivitet, som vi ikke har planer om at holde med, slutter Ulla Hedegaard.

Vi fortsætter succesen og åbner op for nye bestillinger af undervisningsmaterialet om bæredygtighed i faget madkundskab

 

237.000 bøger om bæredygtighed og madkundskab har allerede skabt glæde for lærere og elever i folkeskolen på over 1125 skoler.

Undervisningsmaterialet er med til at give konkrete bud på, hvordan man kan forbruge varer og ressourcer, så man reducerer menneskets aftryk på naturen og tænker på den jord, som vi bor på – og samtidig skaber god mad.

Så vil du som lærer være klogere på bæredygtighed, så kan undervisningsmaterialet inspirere til at arbejde med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i faget madkundskab.

Det er muligt at bestille klassesæt af både bind 1 og bind 2 til brug på skolen og samtidig bestille ekstra eksemplarer af bind 2 ’Verdensmål og madkundskab – bæredygtighed i praksis’. På den måde kan eleverne få bogen med sig hjem efter endt undervisning og inspirere til bæredygtigt indkøb og madlavning.

Du kan bestille materialet her (https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=U1DLAUSMU53N)

 

Værd at vide:

Lektor i madkundskab og skolelærer Helle Brønnum Carlsen har sammen med Spar Nord Fonden, Foreningen for Madkundskab og Danmarks Lærerforening udarbejdet et undervisningsmateriale om verdensmål 12 og bæredygtighed.

Materialet består af:

  • Teoribog ’Teori om bæredygtighed’ (Bind 1)
  • Opskriftsbog ’Bæredygtighed i praksis’ (Bind 2)
  • Digital lærervejledning
  • Power Point Præsentation

Den digitale lærervejledning og Power Point Præsentationen kan hentes på Spar Nord Fondens og Foreningen for Madkundskabs hjemmeside. Du kan læse mere på Spar Nord Fondens hjemmeside: https://www.sparnordfonden.dk/verdensmaal-madkundskab

Bestillinger af undervisningsmaterialet foregår efter princippet ’først til mølle’ og leveres i august og september 2024. Lav gerne en samlet bestilling for hele skolen.

Har du spørgsmål vedr. bestilling af materialet kan du kontakte Danmarks Lærerforenings sekretariat.

Har du spørgsmål vedr. levering kan du kontakte FADL’s Forlag: redaktion@fadlsforlag.dk

 

 

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.