Elsemarie Hougaard

Af: Erling Jensen

Tidl. redaktør i Hjemkundskab Var i Hjemkundskab februar 2011.

Hovedkasserer – 1990-2003

Elsemarie Hougaard fortæller om de mange år, hvor hjemkundskab var en stor del af hendes liv.

– Jeg blev lærer juni 1967 fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg med matematik og husgerning  som linjefag og blev fra august ansat på Torstedskolen i Horsens, som skolens første og eneste husgerningslærer.  Allerede før sommerferien var slut gik jeg i gang med at købe alt inventar til et helt nyt skolekøkken. Det første år havde jeg 14 husgerningstimer, som det hed dengang, om ugen. For at få støtte fra kolleger inde i Horsens, meldte jeg mig ind i Danmarks Skolekøkkenlærerforening, og jeg gik i bestyrelsen i Vejle Amt i 1971, hvor Else Ernstsen var formand. Jeg blev straks kasserer, hvilket jeg var til 1978, og herefter gik jeg ud af bestyrelsen, fordi jeg fik to børn hurtigt efter hinanden, fortæller Elsemarie Hougaard.

I 1988 gik Elsemarie Hougaard atter ind i Vejle Amts bestyrelse og blev formand, hvilket hun var indtil d. 1/1 1990, hvor hun overtog landskassererjobbet efter Karen Marie Ravn. Elsemarie stoppede som kasserer d. 1/1 2003, hvor Rita Baagø Thomsen overtog jobbet. Herefter var hun kritisk revisor i foreningen sammen med Holger Degn fra Næstved i de år, hvor Rita var kasserer, og to år mens Lone Carlson var kasserer.

Elsemarie Hougaard havde ingen uddannelse i bogholderi, men hendes far var regnskabskonsulent, så hun havde set, hvordan det skulle gøres. I 1990 havde foreningen 1700-1800 medlemmer, og kontingentopkrævningen var manuel, så det var et stort arbejde at løse. 
Elsemarie fortæller, at i 1992 var medlemstallet faldet til 1500 medlemmer, og vi må jo desværre sige, at medlemstallet gennem årene har været stadig dalende.

Specielle oplevelser
–  Af specielle oplevelser husker jeg især vores møde i Nordisk Samarbejdskomite på Færøerne i 1991 sammen med Else Ernstsen, og vores møde i samme komite i Tronheim i 1997 sammen med Lisbet Lentz, der var formand. Det var nogle fantastiske ture, fortæller Elsemarie og fortsætter:  

– Jeg var som kasserer med på alle vore landskurser rundt på vore lærerforenings kursussteder. Det var altid utrolig spændende og lærerigt. Som repræsentant for hjemkundskabslærerforeningen var jeg beskikket af Undervisningsministeriet, som medlem af repræsentantskabet for Specialkursus i Husholdning ved Aarhus Universitet i to perioder fra d.1/3 1996 til d. 28/2 2002. Det var også en spændende opgave.

– Som tidligere nævnt var jeg ansat på Torstedskolen i Horsens fra d. 1/8 1967 til d. 1/8 2004 – 37 år. De første år havde jeg mellem 10 og 15 timer i skolekøkkenet om ugen, men da jeg blev skolens skolevejleder og også var skolens skemalægger m.m., gik der flere og flere timer til de job, så de sidste mange år havde jeg kun 4 til 6 ugentlige hjemkundskabstimer.
Jeg har ikke suppleret min hjemkundskabsuddannelse ud over det, som jeg lærte på alle vore landskurser.

Der har ikke været tid til håndarbejdet
I afskedsinterviewet i decemberbladet 2002 sagde Elsemarie Hougaard, at der nu kunne være mere tid håndarbejde, og bridgespillet, en interesse som hun gennem mange år havde sammen med Else Ernstsen.
Elsemarie fortæller dog nu, at det først nu, at der er blevet tid til håndarbejdet, for der var hurtigt bud efter hende.

– 1/9 2004 blev jeg opfordret til at gå ind i vores lokale afdeling af Mødrehjælpen som frivillig, og  efter to år som almindelig frivillig i vores børnetøjsgenbrugsbutik, gik jeg ind i vores lokale mødrehjælpsbestyrelse. Efter to år blev jeg næstformand og i 2010 blev jeg formand, hvilket jeg har været indtil februar i år. Samtidig har jeg fra 2011 til april 2017 været medlem af hovedbestyrelsen for Mødrehjælpen i København. Alt sammen meget spændende men også tidskrævende.
Jeg har de sidste fem år fået tre børnebørn og nr. fire kommer til september, så børnebørnene skal der naturligt være tid til, lyder det fra Elsemarie Hougaard, der i dag er 73 år.

Som redaktør mindes jeg, at Elsemarie Hougaard sammen med formanden, Lisbet Lentz var med til at ansætte mig for 20 år siden, og det var altid en stor fornøjelse at samarbejde med Elsemarie.  

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.