Smag for Livet

Af: Kirsten Marie Pedersen

Lektor Smag for Livet

Med fire artikler og links til undervisningsaktiviteter til madkundskabsundervisningen eller tværfaglige forløb, hvor der arbejdes med smag og smagssansen, er der fokus på Smag for Livet.

I de næste 2 måneder sætter Foreningen for Madkundskab fokus på projektet Smag for Livet med fire artikler og links til undervisningsaktiviteter, der kan indgå i madkundskabsundervisningen eller i tværfaglige forløb, hvor der arbejdes med smag og smagssansen.

Smag for livet og faget Madkundskab
Smag og tilsmagning blev et færdigheds- og vidensområde i faget madkundskab med reformen af folkeskolen og indførelsen af det nye fag: Madkundskab i august 2014. Arbejdet med smag og smagssansen er et fundament i madkundskabsundervisningen – hvor eleverne skal lære: at skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens og aroma og at smage til og krydre maden. Området smag indgår i madkundskabsundervisningen, når eleverne arbejder med tilberedning af fødevarer, mad og måltider inden for fagets 4 kompetenceområder: Mad og sundhed, Fødevarebevidsthed, Madlavning og Måltid og madkultur.

http://www.emu.dk/sites/default/files/Madkundskab%20-%20januar%202016.pdf.

Eleverne får gennem smagsoplevelser erfaringer med og viden om fødevarers smag, deres struktur og tilberedningsmuligheder. I madkundskab bliver elevernes produkter vurderet både teoretisk og gennem sanselige erkendelser – via høre-, syns-, føle-, lugte- og smagssansen.
Projektet Smag for Livet forsker i, hvordan eleverne i undervisningen kan få smagsoplevelser, så de kan fordybe sig i forskellige smage. Eleverne skal analysere og blive opmærksomme på, hvilken betydning smagssansen og smagen har for deres mulighed for at bedømme, vælge og tilberede fødevarer, der beriger og har betydning for deres livskvalitet.

Smag for livet – et 4 årigt projekt
Smag for Livet er et 4-årigt forsknings- og formidlingsprojekt, der har fokus på smag og smagssansens betydning for det gode liv i forhold til mad og måltider. Projektet ser smagen som et fundamentalt livsvilkår for alle. Smagen er med os hver dag – hele dagen og hele livet igennem, og den er en forudsætning for et godt og sundt liv. Det er projektet vision at åbne danskernes øjne for smagens betydning for livskvalitet og gennem oplevelser og konkret viden at få skabt et fundament og en bevidsthed om værdien af at udfordre smagen i de daglige måltider.

I august 2014 blev projektet indviet.  Nordea-fonden støtter projektet Smag for Livet med 37,623 mio. kr. Fonden har et almennyttigt og velgørende formål og støtter aktiviteter, der fremmer gode liv indenfor sundhed, motion, natur og kultur.  http://nordeafonden.dk/om-fonden

Formålet med Smag for Livet er at fremskaffe og udnytte forskningsbaseret viden til at skabe almen forståelse og praksis omkring smagen som et grundlægende vilkår for det gode liv.

I projekter arbejder både forskere, kokke, lærere og studerende med en naturvidenskabelige, humanistisk, antropologisk og pædagogisk tilgang til begrebet smag. I projektet udvikles ny pædagogisk og didaktik teori om smag og undervisning samt læremidler – både artefakter og undervisningsmaterialer, der kan avendes i faglige og tværfaglige forløb. Projektet har tre fokusområder, hvor der forskes i og formidles om: Læring, gastrofysik og håndværk. De tre områder udvikler undervisningsmaterialer og aktiviteter til faget madkundskab.

Et bredt smagsbegreb i Smag for Livet
I Smag for Livet arbejdes der ud fra et bredt smagsbegreb i forhold til fødevarer, mad og måltider.
Smagsbegrebet omhandler både selve smagsoplevelsen gennem smagssansen, men der arbejdes også med smag som markør for erfaringer, erindringer og kulturelle oplevelser. Hvordan smag er en dømmende faktor af fødevares kvalitet og har betydning for den enkeltes lyst til at spise eller ikke spise en fødevare er en del af forskningsarbejdet.
Smag er tilknyttet selve smagssansen og den fysiologiske smagsoplevelse af de 5 grundsmage – sødt, surt, salt, bitters og umami.  I Smag for Livet kortlægges viden om, hvordan grundsmagene bliver erkendt i receptorer i smagsløgene på tungen, og projektet formidler ny viden til lærere og elever – understøttet af tegninger, der kan anvendes i undervisningen http://www.smagforlivet.dk/content/de-fem-grundsmage

I projektet udvikles undervisningsaktiviteter, hvor eleverne skal erfare og opleve, hvad syns-, føle-, lugte- og høresansen betyder for deres opfattelse af smag. Hvordan bliver smagsoplevelsen af et smukt rødt æble påvirket, når æblets konsistens er anderledes end forventet – fx melet og tørt i stedet for sprødt og saftig. Oplevelsen af æblets smag er påvirket af forventninger ud fra tidligere erfaringer og erindringer og ud fra den kulturelle kontekst, æblets smag er indgået i.
Projektets konkrete aktiviteter og undervisningsforløb har fokus på børn og unges erkendelser. Eleverne skal gennem teoretiske, undersøgende, eksperimenterende og sansemæssige aktiviteter,  få indsigt i og lyst til at arbejde med smag og få smagserfaringer. Aktiviteterne skal give eleverne mulighed for selv at forske og tilberede mad. Gennem forløbene skal eleverne møde et bredt udvalg af fødevarer, der udfordrer elevernes forforståelse og  giver dem mulighed for at tage stilling til, hvad der kan spises. Undervisningsforløb og aktiviteter er beskrevet med målsætninger og vejledninger, som læreren kan anvende og redidaktisere i forhold til elevforudsætninger og de rammefaktorer læreren har for undervisningen.

Se:  http://www.smagforlivet.dk/content/undervisning.  

Nogle aktivitet inddrager eleverne, så de selv kan være med til at påvirke og udvikle undervisningsforløbet. Se: aktiviteten duftmemory: http://www.smagforlivet.dk/materialer/duftmemory-spil-med-lugtesansen.

Som underviser kan du løbende følge ny viden og nye læringsforløb, der kan anvendes i din undervisning i faget madkundskab, natur og teknologi og i tværfaglige forløb. Projektets aktiviteter, forskningsresultater, lærings- og legeaktiviteter formidles på hjemmesiden: http://www.smagforlivet.dk/

Hvor kan du og dine elever møde Smag for Livet
Smag for Livet afholder forskellige arrangementer og events over hele landet for børn, unge og forældre. I uge 17 deltager Smag for Livet i Forskningens Døgn med undervisningsforløb for elever på 3. – 9. klassetrin over hele landet.Aktivitetskalenderen finder du på:
http://www.smagforlivet.dk/kommende-arrangementer

Skriftserie om smag
Smag for livet udgiver en skrifts serie om SMAG. Du kan downloade skriftserien med titlerne.

  • Smagsmysteriet – Smagen under lup.
  • Mod en smagspædagogik
  • The Science at Taste
  • The Emerging Science of Gastrophysics

På http://www.smagforlivet.dk/content/download-skriftserien-smag

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.