IT i madkundskab – Hvorfor og hvordan?

Af: Louise Bødker Lindkvist

Pædagogisk konsulent hos CFU Nord i IT og Madkundskab

Med de nye forenklede fælles mål skal IT integreres i alle fag, også madkundskab – men hvordan kan IT blive en del af undervisningen i et fag som madkundskab.

I dagens folkeskolen vægtes integrering af IT og digitale læremidler meget højt. Smartphones, tablets og computere er blevet en naturlig del af læringsmiljøet.

Eleverne er opvokset med denne teknologi, og ved at anvende det i undervisningen er der stor sandsynlighed for at vi møder eleverne mere motiveret, nysgerrig og engageret end tidligere.

Når IT inddrages i undervisningen tager vi også fat i elevernes uformelle læring – altså den hverdagslæring, som sker spontant og tager udgangspunkt i elevernes egne erfaringer i brugen af it og web 2.0 ressourcer.

I august 2014 ændrede faget navn fra hjemkundskab til madkundskab, og de nye forenklede fælles mål så dagens lys. Med denne navneændring kom der også øget fokus på inddragelse af IT og web 2.0 ressourcer i madkundskab.

IT skal nu i langt højere grad indgå som en integreret del af fagets undervisning, og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge elevernes læringsudbytte.

Hvad kan IT i madkundskab?
Tidligere har IT i hjemkundskab/madkundskab primært været brugt til informationssøgning, kostberegning og fremlæggelse, men IT kan meget mere end det.
Inddragelse af IT kan i langt højere grad være med til at facilitere elevernes læreproces og dermed skabe øget refleksion.

Få teorien med ind i køkkenet – altså koble teori og praksis.

Give eleven en ny mulighed for at tilegne sig viden på.

I madkundskab kan produkterne ikke gemmes, men ved at tage billeder gennem det praktiske arbejde kan man synliggøre de forskellige madlavningsteknikker som faget lægger op til.

Sætte reflektioner i gang hos eleverne, hvor de undervejs skal tage stilling fx:

Hvor meget er relevant at vise i form af billeder?

Hvad vil være godt at skrive/sige i den forbindelse?

Hvad skal der tages billeder af for at få budskabet ud osv.

Kan skabe læring og synliggøre elevernes læringsmål vha. en online læringsplatform som fx en klasseblog.
IT og web 2.0 ressourcer kan med fordel anvendes i faget madkundskab, men det er vigtigt, at have for øje, at didaktikken ikke nødvendigvis er tænkt ind på forhånd.
Man skal ikke bare anvende diverse apps og web 2.0 ressourcer fordi det står i de forenklede fælles mål, men gøre det fordi man kan se en mening med det, og fordi det kan bidrage til at fremme elevernes læring.

FFM og IT
I madkundskab skal IT anskues som en autentisk og aktuel kilde til viden og information og eleverne skal kunne anvende og kommunikere gennem medierne ved at finde viden, skabe indhold og deltage i digitale sociale processer. Ifølge FFM skal der i madkundskab arbejdes med 4 temaer indenfor IT- og mediekompetencer i faget.

Eleven som kritisk undersøger, eleven som analyserende modtager, eleven som målrettet og kreativ producent og eleven som ansvarlig deltager.
Når vi i undervisningen skal ind og arbejde med disse kompetencer i faget er det en nødvendighed at anvende digitale værktøjer som web 2.0 ressourcer.
I idekataloget vil der være eksempler på og forslag til, hvordan der kan arbejdes med netop disse kompetencer i undervisningen.

Web 2.0 og skoletube i madkundskab Web 2.0 er en række gratis programmer, som ligger online. Hvilket bl.a. betyder at intet er gemt på computeren. Desuden er indholdet brugergeneret, og man kan frit remediere dele eller hele indholdet og bruge det i nye kontekster.

Skoletube er en samling af web 2.0 programmer, der gør det nemt at arbejde med IT i undervisningen.
Læringsportalen henvender sig til skoleverden, og rigtigt mange skoler har abonnement på skoletube.
Det smarte ved skoletube er, at det er et lukket forum og alle produkterne gemmes på denne portal uanset hvilket program der bruges i skoletube-pakken.

Blog i madkundskab I madkundskab kan med fordel oprette en fagblog via skoletube. Bloggen kan så danne udgangspunkt for al undervisning i faget. Der ligger bl.a. fagligt materiale, dagens program, opskrifter, vejledninger til skoletube programmerne og årsplanen. Desuden fungerer bloggen også som elevernes personlige portfolio, hvor de efter hver lektion kan reflektere over egen læring og samtidig synliggøre læringsmålene for eleverne.
Ved at oprettet en blog i faget slipper man også for en masse kopiering idet opskrifter og andet materiale er en del af bloggen. Bloggen er så at sige et samlingssted, som samler trådene i undervisningen og kobler teorien med det praktiske arbejde i køkkenet.

Der er masser af muligheder for at inddrage IT i madkundskab.

Animoto:
Lav en film om hygiejneregler.  

Lav en præsentation af jeres livret, find/skriv opskrifter, tage billeder/film imensretten laves – altså af selve processen, som så senere skal bruges til en præsentation, find ud af hvordan I vil præsentere jeres ret fx som et tv-køkken eller som billed/tekst præsentation i et madmagasin.

Tiki Toki:
Lav en “tidslinje” i programmet Tiki-toki(skoletube), hvor eleverne laver en tidslinje over fx koens vej “fra gård til bord”.

MindMeister:
Lav begrebskort i alle fag til forforståelse og evaluering af et givent emne fx. madlavningens fysik/kemi.

Skoleblogs:
Lav en fagblog, hvor bloggen er undervisningens omdrejningspunkt. Her kan eleverne bl.a. lave deres egen portflio – se mere på
http://madkundskab6b.skoleblogs.dk og http://6afoodtastic.skoleblogs.dk/

Pixton:
Lav en opskrift som tegneserie – der kan fortælles om ingredienser og tilberedning på en gang.

Andre ideer:
Lav en visuel opskrift ved hjælp af elevernes smartphones.

Tage billeder / video af forskellige teknikker og lav en portfolio. 

Brug appen “videofx live” til at vise, hvordan man flår og filiterer en rødspætte.. Filmen gemmes i elevernes portfolio.

Find forskellige ideer på Pinterest/Instagram om et emne fx cupcakes, hvordan skal de se ud, ideer til samg – lav herefter en cupcake-cafe, hvor der skal findes opskrifter, undersøg hvad ingredienser koster, handel ind, bag og dekorer og til sidst inviterer til cupcake-cirkus for forældrene.

Der kan laves en hjemmeside i programmet Wix(skoletube), hvor cafeen bliver præsenteret, der ligges billeder og opskrifter ud.

Opret en facebook-side, hvor eleverne skal tage billeder af selve madprocessen og læg det ud på Facebook, hvor eleverne beskriver madens æstetiske indtryk og udtryk.

Leg ernæringsekspert og brug appen “Lifesum” til at lave en kostberegning i et forløb om hjemmelavet vs. købt fastfood.

Arbejd med de 10 kostråd – vælg fx kostrådet “fisk” og lav en multimodal plakat om en selvvalgt fisk i i web 2.0 værktøjet “Glogster”.

Se mange flere ideer til at inddrage IT i madkundskab på bloggen

http://6afoodtastic.skoleblogs.dk under       fanen “Emner”.

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.