Brobygningshaver

Af: Lone Carlson

Formand for Foreningen for Madkundskab

Grethe Bonde er pensioneret biolog. Hun gik i et par år med en drøm, som jeg hjalp med at få realiseret, sidste år.

 

Karin og jeg er tidligere kolleger, og da hun hørt om Grethes drøm henviste hun hende til mig.

Vi mødtes og gik en tur på min skole. Vi fandt passende steder til haven og gik hjem og skrev en ansøgning til skolens ledelse.
Det skete der ikke meget ved… Men så var der efterårsferie og jeg mødtes med et par veninder, til frokost. Begge er institutionsledere. Jeg fortalte dem om Grethe, og det ærgerlige i, at vi ikke rigtigt havde fået igangsat projektet.
Sammen videreudviklede vi på idéen.

Fra skolehave til brobygningshaver
Dorte er leder af en af byens børnehaver. Hun synes, at det gav god mening, hvis vi kunne lægge haveprojektet på SFO’en. I alle tilfælde de fysiske højbede. Byens børnehaver skulle så inviteret til en bedsteforældredag hvor frø skulle sås og de spirende planter efterfølgende passes. Indtil de var så store, at de kunne blive plantet ud. Udplantningen skulle gøres i fællesskab imellem børnehavebørn og skole/SFO-børn. De store børn skulle, i samarbejde med Grethe og hendes
pensionistvenner, sørge for, at planterne trivedes og groede. Og når tid var, skulle udbyttet høstes. Og nogle af afgrøderne skulle også kommer Madkundskabsundervisningen til gode.

Indlagt i denne undervisning blev der også et par luge- og vandingsbesøg i brobygningshaverne. Og til sidst skulle eleverne i Madkundskab tilberede et festmåltid for alle interessenterne i brobygningshaverne.

I opstartsfasen søgte vi midler hos den lokale Agenda 21. Pengene brugte vi til at bygge højbede for. Bedene blev producerede af det lokale aktiveringscenter. De sørgede også for at fylde bedene med jord.
Der er i sandhed blevet brobygget. Børn og voksne. Unge og gamle. Børnehavebørn og skolebørn. Pensionister, arbejdsløse og institutioner imellem. Det har ikke været problemfrit. Vi har måttet sande, at der skal være en tydelig tovholder/ entreprenør på projektet. Det kræver overblik og gode organisatoriske evner.

Ambitioner og afgrøder har skullet justeres. Men til trods for disse genvordigheder er projektet i mange henseender en stor succes, som vi gerne fortæller vidt og bredt om. For i virkeligheden:

Hvor svært kan det være? Gå bare i gang!!

Vi fortsætter succesen og åbner op for nye bestillinger af undervisningsmaterialet om bæredygtighed i faget madkundskab

 

237.000 bøger om bæredygtighed og madkundskab har allerede skabt glæde for lærere og elever i folkeskolen på over 1125 skoler.

Undervisningsmaterialet er med til at give konkrete bud på, hvordan man kan forbruge varer og ressourcer, så man reducerer menneskets aftryk på naturen og tænker på den jord, som vi bor på – og samtidig skaber god mad.

Så vil du som lærer være klogere på bæredygtighed, så kan undervisningsmaterialet inspirere til at arbejde med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i faget madkundskab.

Det er muligt at bestille klassesæt af både bind 1 og bind 2 til brug på skolen og samtidig bestille ekstra eksemplarer af bind 2 ’Verdensmål og madkundskab – bæredygtighed i praksis’. På den måde kan eleverne få bogen med sig hjem efter endt undervisning og inspirere til bæredygtigt indkøb og madlavning.

Du kan bestille materialet her (https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=U1DLAUSMU53N)

 

Værd at vide:

Lektor i madkundskab og skolelærer Helle Brønnum Carlsen har sammen med Spar Nord Fonden, Foreningen for Madkundskab og Danmarks Lærerforening udarbejdet et undervisningsmateriale om verdensmål 12 og bæredygtighed.

Materialet består af:

  • Teoribog ’Teori om bæredygtighed’ (Bind 1)
  • Opskriftsbog ’Bæredygtighed i praksis’ (Bind 2)
  • Digital lærervejledning
  • Power Point Præsentation

Den digitale lærervejledning og Power Point Præsentationen kan hentes på Spar Nord Fondens og Foreningen for Madkundskabs hjemmeside. Du kan læse mere på Spar Nord Fondens hjemmeside: https://www.sparnordfonden.dk/verdensmaal-madkundskab

Bestillinger af undervisningsmaterialet foregår efter princippet ’først til mølle’ og leveres i august og september 2024. Lav gerne en samlet bestilling for hele skolen.

Har du spørgsmål vedr. bestilling af materialet kan du kontakte Danmarks Lærerforenings sekretariat.

Har du spørgsmål vedr. levering kan du kontakte FADL’s Forlag: redaktion@fadlsforlag.dk

 

 

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.