Ny inspiration til undervisningen

Den 18. februar 2021 blev der indgået en politisk aftale blandt et flertal af Folketingets partier om en række indsatser, der har til formål at håndtere de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som corona har medført hos flere elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. STUK har i forlængelse heraf igangsat følgende initiativer:

 

  • Udvikling af en række digitale gæstelærerforløb. Med forløbene inviteres anerkendte fagpersoner og fremtrædende danskere ind i klasseværelset eller det virtuelle klasserum, hvor de formidler et fagligt tema, så der skabes motivation og nysgerrighed hos både elever og lærere. Der udvikles undervisningsforløb til alle klassetrin – også til ungdomsuddannelserne. Fokus er primært på de praktisk-musiske fag, kulturfagene og naturfagene. Der er allerede nogle forløb på emu.dk, og der bliver løbende lagt flere forløb ud. Forløbene er udviklet, så de både kan bruges i undervisning på skolen og ved onlineundervisning, f.eks. ved lokale nedlukninger. Du kan finde forløbene ved at klikke på følgende hyperlink: Digitale gæstelærerforløb på emu.dk

 

  • Udviklingen af et  inspirationskatalog  med viden og inspiration til indsatser, der kan styrke elevers faglige udvikling i forbindelse med skolernes håndtering af et evt. fagligt efterslæb. Inspirationskataloget præsenterer fire indsatser (co-teaching, makkerlæring, undervisning i mindre grupper og intensive læringsforløb), som ifølge forsknings- og praksiseksperter har relevans og potentiale i den aktuelle situation. Kataloget er udarbejdet i samarbejde med VIA, KP og Rambøll og kan findes ved at klikke på følgende hyperlink: Inspirationskatalog på emu.dk
Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.