Digitalt læringssite om FN’s Verdensmål

Af: Julie Lindholm

Projektleder og underviser, VerdensKlasse

Find inspiration og innovativt materiale på verdensmålene.dk.

Af Julie Lindholm, projektleder og underviser, VerdensKlasse

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er den hidtil mest ambitiøse plan for verdens fremtid. Blandt målene er, at fattigdom og sult skal være fortid inden 2030, at alle skal have adgang til uddannelse, sundhed og ordentlige job, og at vi skal have fundet løsninger til at passe bedre på naturen og klimaet. Verdensmålene er ikke utopi, men skal målene indfries, kræver det viden om målene i relation til den globale udvikling – og ikke mindst handlekompetence.

Fakta om Verdensmålene og verdens udviklingstilstand
Det digitale læringssite verdensmålene.dk leverer et bidrag til både at øge kendskabet til FN’s Verdensmål og skabe de nødvendige handlekompetencer. Sitet giver innovative tilgange til undervisning med fokus på Verdensmålene. Sitet er målrettet danske gymnasieklasser, men det anvendes af undervisere og elever i hele undervisningssystemet.

Særligt efterspurgt er sitets detaljerede baggrundsinformation om 2030-dagsordenen og hvert af de 17 mål. Et kerneelement er UNDP’s bog Bliver verden bedre?, som simpelt forklarer centrale spørgsmål omkring den globale udvikling og stiller skarpt på de enorme fremskridt, der er opnået gennem de seneste årtier. Det er nemlig vigtigt at vide, at der er sket store udviklingsfremskridt de seneste 25 år, og at det faktisk er realistisk at nå målene inden 2030. Dét sætter tingene i et vigtigt perspektiv og slår udgangspunktet fast: Det nytter at gøre noget, og vi kan nå langt i et globalt fællesskab.

Hvordan kan man arbejde med verdensmålene.dk i madkundskab?
Flere af FN’s Verdensmål er relevante at inddrage i madkundskabsundervisningen – ikke mindst fordi de også understøtter kompetencemålene om Fødevarebevidsthed samt Måltid og madkultur. Arbejdet med verdensmålene giver eleverne en øget bevidsthed om madvalg i forhold til bæredygtighed, og samtidig kan de få viden om andre madkulturer og levevilkår.

Disse fire Verdensmål er især relevante for madkundskabsundervisningen:
– Mål 2: Stop sult
– Mål 3: Sundhed og trivsel
– Mål 6: Adgang til rent drikkevand
– Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Spændende undervisningsforløb kan engagere eleverne i arbejdet med Verdensmålene. Nedenstående undervisningsforløb vil være relevante at arbejde med i madkundskabsundervisningen.

Hvad fik du at spise til frokost i dag?
I dette forløb skal eleverne reflektere over deres egne forbrugsmønstre og danne sig et billede af, hvordan forbruget ser ud i andre dele af verden. Samtidig gør de sig tanker om, hvordan et bæredygtigt forbrugsmønster kan se ud, og dermed reflekterer de også over deres egen rolle i arbejdet for at nå Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. 

Rent drikkevand til alle
I dette forløb opnår eleverne kendskab til, hvor mange personer, der har adgang til rent drikkevand i udvalgte lande i Afrika, og hvilken betydning det har for sundhedstilstanden i disse lande.

Sådan slap vi (næsten) af med guineaormen
Dette forløb belyser, hvordan viden om parasittens livscyklus samt en koordineret global indsats kan forbedre sundheden for millioner af mennesker verden over. Dermed får eleverne blandt andet kendskab til indsatsen for at bekæmpe vandbårne sygdomme.

Min bedstemor og jeg
I dette forløb kan eleverne udforske, hvordan verden har forandret sig i de seneste årtier ved hjælp af det interaktive site Gapminder.

Sundhed for alle
Og i dette forløb reflekterer eleverne over offentlig sundhed og adgang til fødevarer i forskellige dele af verden.

Viden omsættes til formidling og løsningsforslag
Fælles for alle forløbene er, at eleverne skal bruge den viden, de har fået i forløbet, og omsætte den, så den får værdi for andre. Det gør de f.eks. ved at udarbejde formidlingsprodukter eller undervisningsforløb for andre elever. I andre forløb skal eleverne fremsætte løsningsforslag og reflektere over, hvad de selv kan gøre – eller hvad der skal til for at kunne løse problemerne. Således trænes eleverne i at tænke innovativt, og deres kompetencer til at reflektere over og handle i forhold til de globale problemstillinger styrkes.

Fakta om verdensmaalene.dk (faktaboks)
Sitet er udviklet af UNDP, Globale Gymnasier og VerdensKlasse, der er Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningsindsats, med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningsbevilling.

Målet med sitet er at give lærere og elever på landets ungdomsuddannelser mulighed for at opnå viden, holdninger og handlingskompetence i forhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene.dk blev lanceret i efteråret 2016, og høje besøgstal vidner om stor interesse for FN’s Verdensmål, ikke kun blandt undervisere og elever på ungdomsuddannelserne, men i hele undervisningssystemet, blandt virksomheder, offentlige institutioner og i den brede befolkning.

FN’s Verdensmål (faktaboks)
En undersøgelse fra februar 2019 foretaget af Udenrigsministeriet viser, at blot 15 % af danskerne kender de 17 Verdensmål. Dog viser undersøgelsen, at kendskabet er markant højere blandt de unge; 27 % af de 18-30-årige kender Verdensmålene. Samtidig fastslår undersøgelsen, at kun hver fjerde dansker ved, at der er færre fattige i verden nu end for 25 år siden. Over halvdelen tror, der er flere.
Der er således i høj grad stadig brug for indsatser af høj kvalitet, der bruger både den nyeste viden og de nyeste metoder til målgruppefokuseret at arbejde med danskernes viden om Verdensmålene – og styrke deres innovative kompetencer til at navigere i dem og aktuelle globale problemstillinger.

Vi fortsætter succesen og åbner op for nye bestillinger af undervisningsmaterialet om bæredygtighed i faget madkundskab

 

237.000 bøger om bæredygtighed og madkundskab har allerede skabt glæde for lærere og elever i folkeskolen på over 1125 skoler.

Undervisningsmaterialet er med til at give konkrete bud på, hvordan man kan forbruge varer og ressourcer, så man reducerer menneskets aftryk på naturen og tænker på den jord, som vi bor på – og samtidig skaber god mad.

Så vil du som lærer være klogere på bæredygtighed, så kan undervisningsmaterialet inspirere til at arbejde med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i faget madkundskab.

Det er muligt at bestille klassesæt af både bind 1 og bind 2 til brug på skolen og samtidig bestille ekstra eksemplarer af bind 2 ’Verdensmål og madkundskab – bæredygtighed i praksis’. På den måde kan eleverne få bogen med sig hjem efter endt undervisning og inspirere til bæredygtigt indkøb og madlavning.

Du kan bestille materialet her (https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=U1DLAUSMU53N)

 

Værd at vide:

Lektor i madkundskab og skolelærer Helle Brønnum Carlsen har sammen med Spar Nord Fonden, Foreningen for Madkundskab og Danmarks Lærerforening udarbejdet et undervisningsmateriale om verdensmål 12 og bæredygtighed.

Materialet består af:

  • Teoribog ’Teori om bæredygtighed’ (Bind 1)
  • Opskriftsbog ’Bæredygtighed i praksis’ (Bind 2)
  • Digital lærervejledning
  • Power Point Præsentation

Den digitale lærervejledning og Power Point Præsentationen kan hentes på Spar Nord Fondens og Foreningen for Madkundskabs hjemmeside. Du kan læse mere på Spar Nord Fondens hjemmeside: https://www.sparnordfonden.dk/verdensmaal-madkundskab

Bestillinger af undervisningsmaterialet foregår efter princippet ’først til mølle’ og leveres i august og september 2024. Lav gerne en samlet bestilling for hele skolen.

Har du spørgsmål vedr. bestilling af materialet kan du kontakte Danmarks Lærerforenings sekretariat.

Har du spørgsmål vedr. levering kan du kontakte FADL’s Forlag: redaktion@fadlsforlag.dk

 

 

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.