It og medier i madkundskab

I madkundskab skal it og medier anskues som en autentisk og aktuel kilde til viden og information.

På EMU Danmarks Læringsportal kan læses:

Eleverne skal kunne anvende og kommunikere gennem medierne ved at finde viden, skabe indhold og deltage i digitale sociale processer.

Informationssøgning i madkundskab
I madkundskab skal eleverne opnå færdigheder i at søge målrettet information – de skal lære at indsamle relevant viden i forhold til undervisningens indhold. De skal kunne udvælge og sortere i den information, de finder og forholde sig kritisk hertil.

Analyse af digital information i madkundskab
Den mediepåvirkning, der kommer fra diverse madkampagner, madprogrammer og madreklamer, skal sættes i fokus i undervisningen. Eleverne skal forholde sig til og analysere det afsender-modtager-forhold der er i spil samt komme med bud på hvilke intentioner, der kan ligge bag.

Digital produktion i madkundskab
Eleverne skal ligeledes selv være producenter af diverse madmedier. I madkundskab vil det være relevant at arbejde med præsentationer i form af film, foto, tekst og animationer alt efter formidling, publikum og madkulturer. Ligeledes kan sociale medier såsom Instagram eller en madblog være et relevant og autentisk medie at benytte sig af i undervisningen.

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.