SESAM – SESAM

Luk op for den grønne fødevareomstilling

Fødevaresystemet står overfor en større omstilling. Det viser klimadebatten tydeligt. Der er behov for at nytænke det cirkulære og bæredygtigheden ind. Både i den måde vi producerer og forbruger fødevarer på. Og at børnene og de unge – og naturligvis madkundskab i skolen – skal have vigtig plads i denne omstilling bør være uden for diskussion. Med “SESAM (Sense, Science & the Magic of Food) projektet går forskere, lærere og elever nu i gang med at udvikle en tematisk tilgang hvor fødevaresystemet gøre til genstand for læring om science og det digitale, Ny proteinkilder, ny dyrkningsformer og nye spisevaner står i centrum form projektet der har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram og som fire skoler i hovedstadsområdet netop nu er i fuld gang med.

Hvorfor SESAM?
Formålet med SESAM er at skabe interesse blandt børn og unge i skolen for videnskabens rolle når det gælder om at løse nogle af samfundets udfordringer – f.eks den der handle om fødevaresystemets grønne omstilling. SESAM munder ud i et åbent Science event i weekenden den 27 -28 november 2020. SESAM belyser også den rolle som EU spiller i forbindelse med forskning. F.eks. ved at finansiere samarbejde på tværs af grænser og ved at støtte unge forskeres karriereudvikling. 

Hvad sker der på SESAM eventet?
Aktiviteterne på SESAM er en kombination af demonstrationer af såvel interaktive som passive læringsstationer, konkurrencer og quizzes, tech talks, science shows, og live eksperimenter Det hele er opbygget med inspiration fra Young Minds Food lab som bagtæppe og med fokus på de konkrete problemstillinger som eleverne arbejder med i hver enkelt læringsstation.  SESAM finder sted 4 steder: Langhøj (Hvidovre), Ganløse, Herstedlund skole og Sorø Privatskole hvor skolerne fungerer som “basecamp”. Selve afholdelsen sker fredag (primært for elever og evt. naboskoler) til lørdag (fokus på familie og lokalsamfund) på skolen. Dog vil selve gennemførelsen blive tilpasset de restriktioner der måtte gælder med hensyn til forsamling og besøg udefra.

Om SESAM

SESAM (Sense, Science & the Magic of Food) projektet gennemføres som en del af den Urban Food & Farming strategi som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har udviklet og i samarbejde med Data Science House og læringshuset KlimaZirkus. Det har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under bevilling nr. 955400. Projektleder og kontaktperson er Professor Bent Egberg Mikkelsen.

Vil du være med i SESAM 2021?
Erfaringerne fra projektet har allerede nu været så positive at SESAM teamet vil gennemføre projektet i 2021 i lidt større skala og for flere skoler. Du kan se lidt mere fra SESAM general prøven på den internationale madspilds kampdag for nylig hvor fødevareministeren lagde vejen forbi. Derfor går man allerede nu i gang med at forberede ansøgningen som skal sendes ind i januar. Er det noget for din skole? Skriv nu til bemi@ign.ku.dk. Alle skoler vil få afsat et beløb som kan anvendes til frikøb og/eller indkøb af udstyr. Det ligger allerede nu fast at SESAM eventet vil ligge på den sidste weekend (fredag/lørdag) i September og det betyder at skolen skal være klar til at gå i gang før sommerferien og gøre de sidste forberedelser når sommerferien er slut.

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.