Fra jorden til jorden

Af: Anemette Olesen

Forfatter og foredragsholder, Skarresøhus

I den økologiske køkkenhave skal jorden gødes med naturlig plantegødning for at planterne vil vokse. Det er ikke nok med grøngødning hvis vi vil høste mange afgrøder, og derfor bør vi også huske at fremstille kompost. Kompost er planteaffald, køkkenaffald og andet organisk materiale som ved mikroorganismers hjælp omdannes til jord. Det kan være hensigtsmæssigt at samle vort haveaffald i en bunke og hvis vi passer den rigtigt vil affaldet hurtigt blive omsat til naturlige plantenæringsstoffer der kan bringes tilbage til jorden som mad til ny planter.

I en gennemsnitsfamilie udgør det egnede køkkenaffald godt 1/3 del af den samlede affaldsmængde. En familie med have har i gennemsnit ca 300 kg haveaffald om året, hvoraf det meste kan komposteres. Egnet haveaffald er blade, blomstertoppe, græsafklip, gødning fra husdyr, hækafklip, kviste, nedfaldsfrugter og smågrene. En god kompost kræver en passende mængde organisk materiale samt en vis bakteriologisk virksomhed. Jorden må være tilpas fugtig med passende temperaturforhold, og derfor bør jordens surhedsgrad være OK så vil affaldet blive til god muld. Hvis der er sygdom i nogle planter eller planterne har modne frø, bør de brændes før de drysses over komposten, ellers risikerer vi at sygdom spredes over hele haven og ukrudtsfrø ligeledes bliver fordelt over havens jord.

Nogle kønne ukrudtsplanter kan blive til invaderende ukrudt hvis deres modne frøstande kommes på komposten, det gælder især for, tusindkortstråle, stolt Henriks gåsefod, fuglegræs, hønsetarm, vejpileurt storkronet ærenspris, ensidig klokke, sort natskygge. liden nælde, skovgaltetand, enårig rapgræs m fl.

Hvis kviste er tykkere end en tommelfinger, kan de enten findeles på kompostkværn eller hugges i mindre stykker med øksen eller de kan brændes og deres aske drysses over komposten. Også mange madrester kan kommes på komposten, kartoffelskræl, æggeskaller m.m., men undgå råt kød, fisk og kogte madrester, da de kan tiltrække rotter og fremkalde grim stank. Kom heller aldrig citrusfrugter og bananskræller på komposten. De er ofte sprøjtet med stoffer der kan stoppe en naturlig omsætning af en kompost. Kom heller aldrig cigaretskodder i. Nikotin kan blive stærk plantegift. Kom gerne kaffegrums i komposten. Det kan også drysses omkring gulerødder for at hindre at kålsommerfuglen lægger sine æg der.

Det er ikke altid at planterester vil omdannes til kompost. Det kan sikres ved at tilsætte en aktivator som kan være dyregødning. høns, kanin, hest, ko eller det kan være et affaldsprodukt fra slagterier f.eks. blodmel, benmel, hornmel, fjernmel eller kødbenmel. Desuden skal der bruges kalk og vand hvis komposten er for tør. Også visse planter kan fremme omsætningen. Det gælder f.eks baldrian, brændenælde, røllike og kulsukker.

Ormekompostering
Når der bruges orme i komposteringsprocessen, sker omsætningen af affaldet hurtigere. Almindelig regnorme fra haven er ikke egnet til formålet. Det skal være de røde kompostorme (Eisenia Andrei), eller de stribede kompostorme (Eisenia Fetida) der også hedder brandorme, kompostorme og møgorme. De overlever kun i miljøer med meget lettilgængelig organisk materiale. Ormene kan købes på planteskoler o.lign., eller de kan hentes på møddingen og komposter hos naboer og venner. Egnet kompostaffald lægges i en trækasse, hvori jorden med kompostormene fordeles over. Ormene trives bedst i et tilpas varmt, fugtigt og iltet miljø. Ormene vil dø hvis temperaturen overstiger 30 grader, og de stikker af hvis komposten er for våd eller udsættes for vedvarende frost grader. En kompost tilsat orme kan omsættes til frugtbar muld i løbet af ca 2 måneder

Brugen af kompost
Om foråret bruges kompost der er helt eller delvis omsat. Det fordeles mellem planterne, og giver langsomt, men sikkert planterne et næringstilskud. Om sommeren tilføres jorden omsat, eller delvis omsat kompost som overfladekompostering. Komposten holder jorden fugtig og giver næring til mikroorganismer der frigør næringsstofferne i komposten, så planterne kan optage dem. Om efteråret bruges kompost som jorddække. Det beskytter jorden mod udtørring og frost, og giver jordens små organismer føde. Den gør jorden let og porøs og giver jorden næring når foråret kommer og samtidig skygger komposten for ukrudt og forhindrer at det tager overhånd.

Vi fortsætter succesen og åbner op for nye bestillinger af undervisningsmaterialet om bæredygtighed i faget madkundskab

 

237.000 bøger om bæredygtighed og madkundskab har allerede skabt glæde for lærere og elever i folkeskolen på over 1125 skoler.

Undervisningsmaterialet er med til at give konkrete bud på, hvordan man kan forbruge varer og ressourcer, så man reducerer menneskets aftryk på naturen og tænker på den jord, som vi bor på – og samtidig skaber god mad.

Så vil du som lærer være klogere på bæredygtighed, så kan undervisningsmaterialet inspirere til at arbejde med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i faget madkundskab.

Det er muligt at bestille klassesæt af både bind 1 og bind 2 til brug på skolen og samtidig bestille ekstra eksemplarer af bind 2 ’Verdensmål og madkundskab – bæredygtighed i praksis’. På den måde kan eleverne få bogen med sig hjem efter endt undervisning og inspirere til bæredygtigt indkøb og madlavning.

Du kan bestille materialet her (https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=U1DLAUSMU53N)

 

Værd at vide:

Lektor i madkundskab og skolelærer Helle Brønnum Carlsen har sammen med Spar Nord Fonden, Foreningen for Madkundskab og Danmarks Lærerforening udarbejdet et undervisningsmateriale om verdensmål 12 og bæredygtighed.

Materialet består af:

  • Teoribog ’Teori om bæredygtighed’ (Bind 1)
  • Opskriftsbog ’Bæredygtighed i praksis’ (Bind 2)
  • Digital lærervejledning
  • Power Point Præsentation

Den digitale lærervejledning og Power Point Præsentationen kan hentes på Spar Nord Fondens og Foreningen for Madkundskabs hjemmeside. Du kan læse mere på Spar Nord Fondens hjemmeside: https://www.sparnordfonden.dk/verdensmaal-madkundskab

Bestillinger af undervisningsmaterialet foregår efter princippet ’først til mølle’ og leveres i august og september 2024. Lav gerne en samlet bestilling for hele skolen.

Har du spørgsmål vedr. bestilling af materialet kan du kontakte Danmarks Lærerforenings sekretariat.

Har du spørgsmål vedr. levering kan du kontakte FADL’s Forlag: redaktion@fadlsforlag.dk

 

 

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.