Madkamp som læringsarena

Af Jacob Christensen og Trine Hyllested.

Fotos fra DM i Madkamp:
Erling Jensen.
Foto Trine Hyllested:  ÚCL.
Foto Jacob Christensen: Privatbillede.

Jacob Christensen

Trine Hyllested

”Jeg synes, det var spændende at fordybe sig i én råvare og at arbejde eksemplarisk. Altså lave en eller anden form for forløb, som kan overføres til andre levnedsmidler og andre temaer eller emner. Det er en god måde at komme rundt om  hele faget på, og det gør  det meget håndgribeligt”.

I april 2013 bevilgede NORDEA-fonden over 6.000.000 kr. i støtte til projekt Madkamp-DM i hjemkundskab, der frem til 2016 skal

  • Efteruddanne hjemkundskabslærere
  • Gennemføre innovative undervisningsforløb
  • Hvert år afvikle DM i hjemkundskab med deltagelse af elever fra hele landet.

 

Projektet er et samarbejde mellem Professionshøjskolen University College Lillebælt og de øvrige professionshøjskoler i landet samt ”Madkulturen” som er en selvejende institution under Fødevareministeriet. Projektet er økonomisk forankret i Madkulturen, men støttes og afvikles i tæt samarbejde med professionshøjskolen University College Lillebælt. I den nye folkeskolereform skifter faget ”hjemkundskab” navn til ”madkundskab”. Ideen med dette projekt er at fremme hjemkundskab/madkundskabsfagets indhold og tydeliggøre betydningen for elevernes dannelse.

Fra Læreruddannelsen på Fyn kom den oprindelige ide til at afholde en årlig hjemkundskabsdag for alle hjemkundskabshold på Fyn. Her mødtes eleverne fra hele Fyn og formidlede deres viden til andre elever. En grundlæggende tanke var at få faget ud af faglokalet, for netop at gøre det mere synligt. Der blev sat fokus på én råvare og ét tilhørende tema. Råvarerne har været f.eks. æblet, guleroden, rødbeden og kartoflen. Temaerne har været brede og har varieret imellem ernæring, mad og måltidskultur, fødevarebevidsthed, sundhed m.m. Projektet blev udvidet til et landsdækkende pilotprojekt i 2013 og på baggrund af       Jacob Christensen
dette pilotprojekt blev der søgt og opnået tilskud fra fonde til det treårige projekt.

Formålet
Grundtanken omkring undervisningsformen er, at elevdeltagelse gøres centralt i samspil med innovative og eksperimenterende læreprocesser. Det indebærer, at eleverne skal være aktive deltagere og arbejde undersøgende ved at udvikle nye retter med årets råvare. Eleverne skal engageres, så de kan opnå et større læringsudbytte, bl.a. som et resultat af, at produkterne bliver deres egne i modsætning til at fremstille et produkt ud fra en opskrift dikteret af læreren.

Konceptet
Siden starten har konceptet været, at der bliver  gennemført et årligt efteruddannelseskursus for    Trine Hyllested
lærere på den lokale professionshøjskole, hvor de får inspiration til undervisning omkring råvaren og det tilknyttede tema. Med kurset er der lagt op til, at lærerne tager denne inspiration hjem på deres lokale skole for at gennemføre et eksperimenterende undervisningsforløb med udgangspunkt i samme råvare. En del af selve undervisningsforløbet er, at eleverne skal dokumentere deres læreproces (beskrivelser, billeder, video m.m.) Disse sendes som en tilmelding til selve konkurrencen i hjemkundskab. På den lokale professionshøjskole vælges et passende antal skoleklasser til at deltage i en semifinale, som afholdes på den lokale professionshøjskole. Her kommer eleverne og laver og præsenterer deres retter, og den proces de har været igennem. Derefter kåres en klasse med en førsteplads og en klasse med en anden plads. De går videre til landsfinalen. Ca. 1 uge efter afholdes landsfinalen på Fyn og Danmarksmesteren findes. Projektet skal gennemføres i 2014,2015 og 2016.

Det praktiske forløb af Madkamp 2014
I efteråret 2013 er der gennemført inspirationskurser i hjemkundskab med henblik på temaet korn og sundhed for lærere i hele landet. Disse var optakt til semifinalerne forår 2014. Ca. 100 lærere deltog i kurserne og fik et utal af ideer til at arbejde med korn og sundhed i hjemkundskab.  Der blev inden kurserne lavet et fælles undervisningsmateriale til grundskoleelever om korn og sundhed, som lærerne kunne undervise efter og få ideer fra. Dette materiale blev brugt som udgangspunkt for lærerkurserne.

Først semifinaler
I uge 9 og 10 samledes ca. 500 elever over hele landet til 6 lokale semifinaler i MADKAMP 2014. I ugerne op til semifinalerne arbejdede disse elever med innovative læringsforløb om korn og sundhed, som de efterfølgende viste frem til semifinalerne.  Der blev bagt brød, pandekager og lavet grød og krydret med masser af grønsager. Der blev eksperimenteret med hævning og kogt korn som tilbehør til sammenkogte retter.  Ved semifinalerne blev det hele vist frem og præsenteret for dommerne som bl.a. var kokke, hjemkundskabslærere og ejere af virksomheder, der producerer fødevarer. Lærerstuderende blev inddraget i lærerkurserne og var med til at hjælpe ved semifinalerne.  Kurser og semifinaler var samtidig regionale netværksmøder for lokale hjemkundskabslærere.

Førstepræmie på 5000 kr.
I uge 11 samledes de 12 udvalgte klasser fra semifinalerne over hele landet og konkurrerede om, hvem der skulle løbe med førstepræmien på 5000 kr. Lærerstuderende fra professionshøjskolerne var med som hjælpere og fik al det praktiske til at glide. Finalen blev afholdt 12.marts 2014 på University College Lillebælt i Odense, og det blev 7. årgang fra Frederiksberg skole i Sorø, der vandt. To ministre Christine Antorini og Dan Jørgensen mødte op til præmieuddelingen. Mens dommerne voterede stillede de ca. 250 elever spørgsmål til ministrene om den nye skolereform, økologi og ministrenes indstilling til sund mad

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.