Mad som materiel kultur

Nyt kandidatstudium i materiel kultur
Af Jette Benn, Sara Hanghøj og Minna Kragelund

Pædagogik og uddannelse handler om mere end mødet mellem mennesker. Det handler også om de ting og genstande, der omgiver os og præger vores liv – designermøbler, arbejdsredskaber, legetøj, fødevarer eller bare gammelt skrammel. Danmarks Pædagogiske Universitet introducerede sidste år i samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Lunds Universitet en ny toårig kandidatuddannelse i materiel kultur. På kandidatuddannelsen forenes studiet af fysiske genstande med antropologiske studier af folks egne erfaringer med at skabe eller bruge genstanden. Hvad gør en genstand menings- eller betydningsfuld? Oplevelsen, dannelsen, læringen og de kulturelle betydninger står i centrum. Spændvidden i studiet kan eksemplifi seres ved valg af de studerendes emne for eksamensopgaver, f.eks. ”Mad, krop og sundhed som positiv oplevelse”, ”Jennys brudekjole – kropsideal og ”Barnets sanselige erfaringer og orientering – oplevelser af det arkitektoniske rum”. Fælles for opgaverne er en undersøgelse af forholdene mellem menneske, ting og omgivelser. Det handler meget om at kunne se perspektiverne i hverdagslige handlinger og den betydning, som håndtering af materialer, ting og rum har for mennesker og deres selvdannelse.

Læs hele artiklen her. (PDF)

Abonnér på vores nyhedsbrev

Abonnér på vores nyhedsbrev

Få hver måned vores nyhedsbrev, med gode tilbud, nyheder, aktuelle links og meget mere.

Nyhedsbrevet er åbent for alle, men visse tilbud og indhold på vores hjemmeside via link i nyhedsbrevet er forbeholdt medlemmer og kræver login.

Vi byder dig velkommen, og håber du får glæde af dit abonnement. Du kan, selvfølgelig, framelde nyhedsbrevet når du vil. 

Tillykke! Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.